مجرب‌ترین تیم کارشناسی آماده مذاکره برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است


سرپرست دفتر نمايندگي تام‌الختيار تجاري ايران گفت: مجرب‌ترين تيم
كارشناسي كه سالها دوره تخصصي لازم را گذرانده‌اند، آماده انجام مذاكرات لازم براي
پذيرفته شدن بيست و سومين درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني هستند.


اسفنديار اميدبخش در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اگر
بيست و سومين تقاضاي ايران براي عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود و
آمريكا با آن مخالفت نكند وارد فرايند طولاني مدت عضويت دائم در اين سازمان خواهيم
شد و به عنوان ناظر سازمان تجارت جهاني درخواهيم آمد.
وي در خصوص مدت زمان طي شدن فرآيند پذيرش گفت:‌در مورد كشورهاي مختلف اين فرآيند
متفاوت است بطور مثال كشورهايي همچون چين 15، عربستان و روسيه نيز بيش از 12 سال
طول كشيد تا به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيند اما بطور متوسط مي‌توان حداقل
فرايند 7 ساله را براي به عضويت دائم درآمدن تعريف كرد.
اميدبخش با اشاره به شرايط جديد سازمان تجارت جهاني و رويكرد فعلي آن نسبت به پذيرش
ايران اظهار داشت: با توجه به مذاكرات صورت گرفته توسط كميته ويژه ايران، كشورهاي
اروپايي تا پيش از اين قول داده بودند كه موافقت آمريكا را براي پيوستن ايران به
سازمان تجارت جهاني بگيرند، اما در عين حال بايد منتظر ماند و تا پنج شنبه صبر كرد.

وي افزود: كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بايد در مورد ايران به اجماع برسند و تا
اين اجماع حاصل نشود پذيرفتن ايران در اين سازمان غير ممكن است.
اميدبخش با تاكيد مجدد بر آماده بودن تيم كارشناسي ايران جهت مذاكرات سازمان تجارت
جهاني گفت:‌با توجه به اهميت موضوع و لزوم چانه زنيهاي فراوان در جريان مذاكرات
سازمان تجارت جهاني لازم بود تا گروهي افراد مجرب و متخصص در اين زمينه تربيت شوند
تا بتوانند در جريان مذاكرات منافع ايران را حفظ كنند.
وي افزود: اين اقدام از سالها پيش صورت گرفت و اين تيم هم اكنون آماده پس دادن
امتحان بزرگ خود است.
بيست و سومين تقاضاي ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني پنج شنبه همين هفته
مطرح و در مورد ان در سازمان تجارت جهاني تصميم گيري خواهد شد. پيش از اين آمريكا
با مخالفت خود مانع از پذيرفته شدن ايران در اين سازمان شده بود.