مجتمع پتروشیمی اراک 779 هزار تن مواد شیمیایی و پلیمری تولید کرد

مجتمع پتروشیمی
اراک طی 9 ماهه اول سال جاری 779 هزار تن مواد شیمیایی و پلیمری شامل محصولات میانی
و نهایی تولید داشته است که از این مقدار حدود 400 هزار تن محصولات نهایی قابل فروش
بوده است.

به گزارش موج،در
این مدت 328 هزار تن از محصولات نهایی به ارزش 2554 میلیارد ریال در بازارهای داخلی
به فروش رسیده است که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 30 درصد و از
لحاظ مقدار حدود 6 درصد افزایش داشته است.
112 هزار تن از محصولات نهایی نیز به رزش 89 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 37 درصد و از لحاظ مقدار
4 درصد افزایش داشته است.
کل مقدار فروش مجتمع در این مدت 440 هزار تن به ارزش 3352 میلیارد ریال بوده است که
از لحاظ مقدار 6 درصد و از لحاظ ارزش حدود 32 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته
است.
لازم به ذکر است که بخشی از افزایش درآمد شرکت ناشی از افزایش قیمت های جهانی نفت و
فرآورده های پتروشیمی بوده است که البته هزینه های خوراک و مواد اولیه شرکت نیز به
تناسب بالا رفته است.
به منظور افزایش ظرفیت واحدها و استفاده بهینه از امکانات موجود و به روز رسانی
فرایند تولید و سیستم های کنترلی، در شهریورماه گذشته برای اجرا فاز اول طرح های
توسعه ای طبق برنامه ریزی انجام شده واحدهای تولیدی متوقف شد که پس از اجرای فعالیت
های تعریف شده از نیمه دوم مهرماه سالجاری با تزریق خوراک در واحد الفین راه اندازی
واحدها شروع شد.
راه اندازی واحدها در شرایطی انجام شد که تغییرات عمده ای در تجهیزات واحد الفین
pgh
و
pp
انجام شده بود انجام این گونه عملیات راه اندازی معمولا هفته ها طول می کشد ولی با
سعی و تلاش متخصصان شرکت، راه اندازی مجتمع با موفقیت در مدت زمان کوتاهی و بدون
حادثه انجام شد.

علاوه بر اجرای طرح های توسعه ای در واحدهای الفین، بنزین پیرونیز نهایی، پلی
پروپیلن و مخازن محصول همزمان برنامه تعمیرات اساسی برای سایر واحدهای مجتمع از
جمله واحدهای پلی اتلین سبک خطی، پلی اتلین سنگین، پلی بوتادین رابر، بوتادین، بوتن
– 1- ، اکسید اتلین، اسید استیک، وینیل استات، دواتیل هگزانول، اتانول آمینها و
اتوکسیلات ها انجام شد.
در تعمیرات اساسی سالجاری حجم فعالیت ها 47 درصد بیش از سال قبل بود و کلیه تجهیزات
لازم واحدها مورد بازبینی و تعمیر قرار گرفت.
مجتمع پتروشیمی اراک در حال حاضر دومین مجتمع بزرگ پتروشیمی در حال حاضر کار کشور
می باشد که سالانه بیش از یک میلیون و 328 هزار تن محصولات مختلف شیمیایی و پلیمری
از جمله پلی اتلین های سبک خطی و سنگین، پلی اتلین، پلی بوتادین، اکسید اتلین،
اتلین گلیکول ها، اتانول آمین ها، اتوکسیلات ها، بوتانول، اسد استیک، وینیل استات و
ینزین پیرولیز تولید می کند که این محصولات مواد اولیه بیش از 5000 واحد پایین دستی
در کشور را تامین می کند و بخشی از آنها نیز به خارج از کشور صادر می شود.