متوسط قیمت نفت سنگین ایران در سال 2005، 99/47 دلار در هر بشکه

سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) متوسط قیمت نفت سنگین ایران در سال 2005 را 99/47 دلار در هر بشکه اعلام، و
این نفت را دومین نفت ارزان اوپک در سال 2005 معرفی نمود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ، نفت سنگین
ایران در سال 2005 به طور متوسط به قیمت 99/47 دلار در برابر هر بشکه معامله شد که
این رقم با 45 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.
در سال 2004 متوسط قیمت نفت سنگین ایران 06/33 دلار در هر بشکه اعلام شده بود.
متوسط قیمت نفت اعضای اوپک در سال 2005 با 40 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 64/50
دلار در هر بشکه رسید.
براساس این گزارش نفت سنگین ایران دومین نفت ارزان اوپک در سال 2005 بوده است.
در این سال نفت بی‌سی‌اف ونزوئلا با قیمت 53/40 دلار در هر بشکه ارزان‌ترین نفت
اوپک بوده است.
قیمت نفت دیگر اعضای اوپک در سال 2005 به ترتیب عبارت بوده است از: سبک عربستان
21/50،‌ سبک بصره 33/48، بونی لایت نیجریه 67/55، سیدر لیبی 62/52، صادراتی کویت
66/48، مارین قطر 49/50، میناس اندونزی 01/54، موربان امارات 09/54 و صحرای الجزایر
64/54.
براساس این گزارش نفت برنت دریای شمال و سبک و شیرین آمریکا نیز در سال 2005 به
ترتیب با قیمت 44/54 و 51/56 دلار در هر بشکه معامله شدند.