متوسط ریسک اقتصادی ایران در 6 ماه گذشته بدون تغییر بوده است

واحد اطلاعات
اکونومیست در نخستین گزارش خود در سال 2006 اعلام کرد: متوسط نمره ایران از نظر
ریسک اقتصادی در طی شش ماه گذشته 67 اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس واحد اطلاعات اکونومیست به طور ماهانه ریسک اقتصادی کشورهای مختلف را با
ارقامی از 0 تا 100 تعیین می‌کند که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر ریسک اقتصادی
بیشتر دارد.
بر اساس گزارش ماه ژانویه این واحد ریسک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این ماه
نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.
نمره ایران از نظر ریسک اقتصادی در این ماه 67 اعلام شده که نسبت به ماه قبل تغییر
نداشته است.
در این گزارش متوسط نمره ایران از نظر ریسک اقتصادی در طی شش ماه گذشته نیز 67
اعلام شده است.
بنا بر این گزارش، ایران در میان کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس (بجز عراق)
بیشترین ریسک اقتصادی در ماه ژانویه را دارد.
در این منطقه امارات متحده عربی با کسب نمره 28 کمترین ریسک اقتصادی را داشته و پس
از این کشور به ترتیب عمان با نمره 32، بحرین با 34، قطر با 36، کویت با 42،
عربستان با 50 و ایران با 67 به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.