متن کامل بخشنامه بودجه سال 85 کل کشور

به گزارش  خبرگزاری فارس، در
مقدمه این بحشنامه آمده است: تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و
دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به
افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شورای
اسلامی انجام می‌پذیرد، لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه
سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های
صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا
و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و
بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.

جهت مشاهده
کل خبر روی لینک زیر کلیک نمایید .

 


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8408170164