مبادلات تجاری ایران در سال جاری به 149 میلیارد دلار خواهد رسید

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد مبادلات تجاری ایران در سال 2006 با 23 درصد
افزایش نسبت به سال قبل از آن به 149 میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صندوق‌ بین‌المللی پول، کل مبادلات تجاری ایران
با کشورهای مختلف جهان در سال 2005 به 7/120 میلیارد ریال دلار رسید و پیش‌بینی
می‌شود این رقم در سال 2006 با 23 درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم بی‌سابقه 149
میلیارد دلار برسد.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که در آخرین گزارش آن موسوم به «چشم‌انداز
اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» آمده است صادرات ایران در سال 2006 با 28 درصد
افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و از 7/66 میلیارد دلار به 7/85
میلیارد دلار خواهد رسید.

واردات ایران نیز در سال 2006 با افزایش 17 درصدی نسبت به سال 2005 مواجه خواهد شد
و از 54 میلیارد دلار به 3/63 میلیارد دلار در سال 2006 خواهد رسید.

براساس این گزارش ایران در میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی سومین کشور از نظر
حجم مبادلات تجاری خود در سال 2005 شناخته شده است.

در میان کشورهای این منطقه، عربستان سعودی با 274 میلیارد دلار بیشترین مبادلات
تجاری را در میان کشورهای منطقه در سال 2005 داشته است.

امارات متحده عربی با 221 میلیارد دلار در جایگاه دوم از این نظر قرار گرفته است.

مبادلات تجاری 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2005 نیز 1320 میلیارد دلار
اعلام شده است که سهم ایران از این رقم 9 درصد بوده است.