مازاد عرضه سیمان از سال 88 سالانه 19 میلیون تن خواهد بود

استاد موسسه عالی
بانکداری ایران با اشاره به اینکه مازاد عرضه سیمان ایران در سال 88 به 19 میلیون
تن خواهد رسید، اظهار داشت: علاوه بر بازارهای صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس و
نیز دریای خزر، امکان پیوستن افغانستان و عراق نیز به کشورهای وارد کننده سیمان از
ایران کاملا قابل پیش‌بینی است

حسین حشمتی مولائی
در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: توسعه و رشد تولید سیمان نیازمند الزاماتی است
که همچنان باید در مورد آن برنامه‌ریزی کرد.
وی گفت: مصرف سرانه سیمان در کشور در 20 سال آینده با 65 درصد افزایش از 360
کیلوگرم به 600 کیلوگرم برای هر فرد خواهد رسید.
وی یادآور شد: براساس محاسبات انجام شده، عرضه و تقاضای سیمان در کشور باعث ایجاد
مازاد عرضه در آینده خواهد شد که امکان صدور آن به خارج از کشور باید فراهم شود.

حشمتی مولائی گفت: برنامه ریزی دقیق و جدی برای امکانات خاص بارگیری و تجهیز بنادر
و نیز امکانات نگهداری و دپوی مناسبت با توجه به شرایط آب و هوایی باید مدنظر قرار
گیرد، چرا که در غیر این صورت کارخانه‌های تولید کننده سیمان، با کاهش قیمت سیمان
ناشی از عرضه زیاد سیمان در سالهای آینده، ناگزیر خواهند بود، ظرفیتهای تولیدی ممکن
را کاهش و یا با رقابتی ناسالم در بازار فعالیت کنند.
به گفته وی، کاهش ظرفیتهای تولیدی ممکن، احتمال بحران در صنعت استراتژیک سیمان را
افزایش خواهد داد.
استاد موسسه عالی بانکداری ایران با اشاره به رشد 5/4 درصدی صنعت ساختمان در دنیا
گفت: تقاضای جهانی و تولید سیمان در خلال دهه آینده 2 تا 4 درصد رشد خواهد داشت.
حتی ممکن است تقاضا برای سیمان در شرایطی که مصارف جدیدی برای سیمان کشف شود، بیش
از این رشد یابد.