مازاد تراز تجاری ایران به ۱۰ میلیارد دلار می رسد

موسسه میدل ایست
مانیتور در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد ارزش مازاد تراز تجاری ایران تا پایان
سال جاری میلادی به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، ارزش صادرات ایران تا

پایان سال ۲۰۰۵ به
۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید، که ۷.۶ میلیارد دلار نسبت به صادرات

سال ۲۰۰۴ رشد نشان
می دهد
.

بر اساس این گزارش،
در همین مدت ایران ۴۲ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد خواهد

کرد، که واردات
ایران نیز نسبت به سال گذشته ۵.۴ میلیارد دلار رشد نشان می دهد. بر

این اساس، ایران تا
پایان سال ۲۰۰۵ با مازاد تراز تجاری ۱۰ میلیارد دلاری مواجه

خواهد بود.

بر پایه همین
گزارش، تراز حساب جاری ایران نیز تا پایان سال ۲۰۰۵ به ۷.۶۱

میلیارد دلار خواهد
رسید که ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد

داد.

میدل ایست مانیتور
در حالیکه ارزش صادرات ایران طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ را نیز

به ترتیب ۲۳.۹،
۲۸.۲، ۳۴، و ۴۴.۴ میلیارد دلار اعلام کرده است، تخمین می زند ارزش

صادرات ایران در سال
آینده یعنی سال ۲۰۰۶ به ۴۹ میلیارد دلار برسد
.

همچنین پیش بینی می
شود ارزش واردات ایران طی سال ۲۰۰۶ به ۴۶.۳ میلیارد دلار

برسد و ایران با
مازاد تراز تجاری ۲.۷ میلیارد دلاری مواجه باشد
.

میدل ایست مانیتور
ارزش واردات ایران طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ را نیز به ترتیب

۱۸
،
۲۲،
۲۹.۵،
و ۳۶.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است
.

همچنین ارزش مازاد
تراز تجاری ایران طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به ترتیب برابر با

۵.۸
،
۶.۲،
۴.۴،
و ۷.۷ میلیارد دلار بوده است
.