مازاد تراز تجاری ایران امسال به ‌۹/۱۲ میلیارد دلار می‌رسد

واحد اطلاعات
اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود حجم صادرات کشورمان در سال ۸۴ را ۴/۵۵ میلیارد
دلار اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در
گزارش ماه اکتبر اکونومیست در خصوص اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است که همگام با رشد
اقتصادی خوب ایران، واردات نیز افزایش زیادی داشته و به ۵/۴۲ میلیارد دلار برسد که
با این حساب مازاد تراز تجاری ایران در سال ۸۴ به ۹/۱۲ میلیارد دلار افزایش خواهد
یافت.

امسال کسری تراز
تجارت غیرکالایی به ۷/۴ میلیارد دلار می‌رسد که عمدتا به‌دلیل هزینه‌های خدمات
مربوط به واردات است.

حجم صادرات ایران
در سال ۸۵ (سال مالی ۲۰۰۶) به ۶۷۳/۵۳ میلیارد دلار و در سال ۸۶ به ۹۱۷/۴۸ میلیارد
دلار خواهد رسید و این در حالیست که واردات کشورمان در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب
۱۷۹/۴۵ و ۳۰۸/۴۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که با توجه به این پیش‌بینی‌ها
مازاد تراز تجاری ایران در سال ۸۵ به ۴۹۴/۸ و در سال ۸۶ به ۶۰۹/۲ میلیارد دلار
خواهد رسید که روند نزولی را شاهد هستیم.

صادرات نفت و گاز
ایران در سال ۸۴ به ۰۹۱/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید که ۸۵ درصد از مجموع صاردات
ایران را شامل خواهد شد.

در همین حال
پیش‌بینی شده است که صادرات نفت و گاز کشورمان در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ۶۷۳/۴۴ و
۲۸۷/۳۹ میلیارد دلار کاهش یابد که به ترتیب۲/۸۳ و ۳/۸۰ درصد از مجموع صادرات در این
سال‌ها را شامل می‌شود.

اکونومیست در گزارش
خود عمده‌ترین واردکنندگان از کشورمان را در سال گذشته کشورهای ژاپن، چین، ایتالیا
و آفریقای جنوبی و عمده‌ترین منابع وارداتی ما را آلمان، فرانسه، ایتالیا و چین
اعلام کرد.

در همین حال
اکونومیست پیش‌بینی کرد، مازاد حساب جاری ایران از چهار میلیارد دلار (۵/۲ درصد
تولید ناخالص داخلی) در سال گذدشته به ۲/۸ میلیارد دلار (۶/۴ تولید ناخالص داخلی)
در سال ۸۴ افزایش می‌یابد و این میزان در سال آینده به ۷/۳ میلیارد دلار یا ۸/۱
درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد که دلیل آن کاهش بهای نفت و افزایش واردات
اعلام شده است.

در سال ۸۶ یا سال
مالی ۲۰۰۷ بهای نفت به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت و بر همین اساس پیش‌بینی
می‌شود حساب جاری ایران با کسری معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی مواجه باشد و به
۴/۲ میلیارد دلار برسد.