لیزینگ اقتصادنوین بورسی می‌شود

 لیزینگ اقتصادنوین بورسی می‌شود

پذیرش شرکت لیزینگ اقتصادنوین، در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، درخواست پذیرش سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین(سهامی خاص) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۹ هیات پذیرش، مطرح شد؛ این هیات پس از شنیدن توضیحات نمایندگان شرکت و مشاور پذیرش در رابطه با آخرین اقدامات انجام‌ شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه ‌شده به بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات ارائه ‌شده در امیدنامه، با پذیرش سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین در بازار دوم، مشروط به انجام اقدامات قبل از درج نماد شرکت در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.

شرکت تامین سرمایه نوین، متعهد به پذیره‌نویسی شرکت لیزینگ اقتصادنوین در بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. همچنین سرمایه شرکت لیزینگ اقتصادنوین سه هزار میلیارد ریال است که از این نظر رتبه دوم در میان شرکت‌های لیزینگ را داراست.