لایحه بازار سرمایه‌ پاسخگوی تمام نیازهای بورسهای کشور است

رئيس هيات مديره
شوراي بورس گفت: با توجه به بند جديدي كه كميسيون اقتصادي مجلس به لايحه جديد بازار
سرمايه‌ اضافه كرد: اين لايحه پاسخگوي تمام نيازهاي بورسهاي كشور است

حيدر مستخدمين
حسيني در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: براساس اين بند چنانچه بورسهاي
كالايي مبتني بر نيازشان، افزون بخشهايي را به اين قانون لازم ديدند، ظرف شش ماه پس
از تصويب لايحه مذكور بايد پيشنهادهاي خود را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايند.
وي با اشاره به اينكه جهان به لحاظ قوانين به سمت همگرايي حركت مي‌كند گفت: به اكثر
نياز بورسهاي مختلف كشورها با يك قانون جامع پاسخ داده مي‌شود و نياز به تكليف
قوانين نيست.
رئيس هيات مديره شوراي بورس خاطرنشان كرد: از آنجا كه ايران در آغاز راه است و نياز
به تجربه برخي مسائل دارد، مي‌توان از طريق تصويب قوانين خاص و مستقل هر بورس يك
فرصت در اختيار بورسهاي مختلف كشور از جمله بورسهاي كالايي قرار داد.
وي افزود: با پيش‌بيني اين نياز، به تازگي بندي به لايحه جديد بازار سرمايه اضافه
شده است كه امكان پاسخگويي به نيازهاي بورسهاي كالايي را فراهم كرده است.
مستخدمين حسيني به نقايص بورسهاي كشور اشاره كرد و گفت: بحث ساختاري و نظارتي بورس،
تداخل وظايف بازار اول، عدم ابزار سازيهاي لازم و غيره از جمله مشكلات بورسهاي كشور
هستند كه با تصويب و اجرايي شدن لايحه جديد بازار سرمايه بسياري از اين مشكلات
برطرف خواهند شد.
وي افزود: ساماندهي ساختار بورس و تفكيك بحث نظارت و عمليات از جمله مزاياي لايحه
مذكور خواهند بود كه به زودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.