لایحه بازار اوراق بهادار به مجلس بازگشت

به گزارش ایران
بورس
،
در پی تصویب لایحه بازار اوراق بهادار در شور دوم جلسه 24 مهرماه مجلس شورای اسلامی
و ارائه این لایحه جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان، این شورا موادی از لایحه را
خلاف قانون اساسی و موازین شرع دانست و باردیگر لایحه به مجلس بازگشت. به گفته یک
منبع آگاه کمیسیون اقتصادی مجلس بعدازظهر سه شنبه 24 آبان‌ماه به منظور بررسی
دیدگاه‌های شورای نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد.

متن کامل نظر شورای
نگهبان به شرح ذیل است:

لایحه بازار اوراق
بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ
بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات
متعدد شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1. در خصوص شورای
عالی بورس اوراق بهادار موضوع ماده (4) مصوبه با عنایت به ساختار آن مندرج در ماده
(3)، از آنجا که این گونه موارد بعضاً از امور تقنینی و یا اجرایی است که باید
برعهده قوه مقننه و یا قوه مجریه باشد، خلاف اصول 60، 85 و 138 قانون اساسی شناخته
شد.

2. نظر به این که
تبصره ماده (53) مقررات و آیین‌نامه‌های قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب
سال 1345 را تا تشکیل کانون‌ها و بورس‌های موضوع این ماده کماکان مجری دانسته است و
قانون مزبور اشاره به اوراق بهادار ربوی (اوراق قرضه) دارد، خلاف موازین شرع شناخته
شد.