قیمت های روز دوشنبه بازار جهانی فلزات

قیمت های روز دوشنبه فلزات پایه
دربازار بورس فلزات انگلیس به قرار زیر بود.
به گزارش خبرگزاری موج ، قیمت خرید نقدی هر تن آلومینیوم به 2284 دلار و قیمت مس به
4584 دلار رسید . همچنین در این بازار سرب 1098 دلار و هرتن نیکل 13375 دلار خرید و
فروش شد.
گفتنی است همچنین بهای قلع در معاملات امروز به 6580 و قیمت روی به 1914 دلار در هر
تن رسید .