قیمت های امروز بازار جهانی فلزات

قیمت های امروز
فلزات پایه دربازار بورس فلزات انگلیس به قرار زیر است.

به گزارش خبرگزاری
موج ، قیمت خرید نقدی هر تن آلومینیوم به 2297 دلار و قیمت مس به 4651 دلار رسید .
همچنین در این بازار سرب 1128 دلار و هرتن نیکل 14025 دلار خرید و فروش شد.
گفتنی است همچنین بهای قلع در معاملات امروز به 6595 و قیمت روی به 1950 دلار در هر
تن رسید .