قیمت های امروز بازار جهانی فلزات

قیمت های امروز
فلزات پایه دربازار بورس فلزات انگلیس به قرار زیر است.

به گزارش خبرگزاری
موج ، قیمت خرید نقدی هر تن آلومینیوم به 2264 دلار و قیمت مس به 4587 دلار رسید .
همچنین در این بازار سرب 1092 دلار و هرتن نیکل 13225 دلار خرید و فروش شد.
گفتنی است همچنین بهای قلع در معاملات امروز به 6550 و قیمت روی به 1876 دلار در هر
تن رسید .