قیمت نفت هفته آینده افزایش می‌یابد


  
به علت گسترش مشكلات پالايشگاههاي
جهان و عدم توانايي آنها در تامين به موقع تقاضاي رو به رشد بازار جهاني نفت ، قيمت
جهاني نفت طي هفته آينده بيش از پيش افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس، بلومبرگ امروز گزارش داد: از بين ۶۸ كارشناس ارشد انرژي كه در نظر سنجي
بلومبرگ شركت كردند ، ۳۵ نفر آنها يعني معادل بيش از ۵۱ درصد پيش بيني كردند، قيمت
جهاني نفت هفته آينده افزايش خواهد يافت . ۱۸ نفر يعني معادل ۲۶ درصد معتقدند قيمت
نفت كاهش و ۱۵ درصد نيز قيمت نفت را بدون تغيير پيش بيني نمودند .
بر اساس تازه ترين آمارهاي بلومبرگ اوپك كه اخيرا با افزايش توليد خود به ميزان ۵۰۰
هزار بشكه در روز از ابتداي ماه آينده موافقت كرده است ، در حال حاضر بسيار بيشتر
از سقف آتي توليد خود در حال توليد نفت است .
مارشال استيوز كارشناس برجسته انرژي در اين باره گفت : افزايش توليد اوپك از ابتداي
ماه جولاي به معناي افزايش واقعي عرضه جهاني نفت نيست. در اين بين سفته بازان بين
المللي تلاشهاي اوپك را براي برقراري ثبات در بازار جهاني نفت تا حد زيادي از بين
مي برند .
بر اساس آمارهاي بلومبرگ ، ده كشور عضو اوپك به استثناي عراق ، ماه گذشته ميلادي
روزانه بيش از ۱/۲۸ ميليون بشكه نفت توليد نموده اند . اوپك قادر است روزانه تا بيش
از ۶/۱ ميليون بشكه ، توليد نفت خود را افزايش دهد كه در اين بين عربستان به تنهايي
قادر است بيش از يك ميليون بشكه از اين رقم را تامين كند .
سازمان انرژي آمريكا نيز گزارش داد : ميزان ذخاير نفتي اين كشور هفته گذشته با بيش
از ۸/۱ ميليون بشكه كاهش به كمتر از ۳۲۹ ميليون بشكه رسيده است .
بيش از ۱۶ كارشناس برجسته انرژي آمريكا نيز پيش بيني كردند، ميزان ذخاير نفتي اين
كشور طي هفته آينده نيز بيش از يك ميليون بشكه ديگر كاهش خواهد يافت .