قیمت نفت سبک ایران در بازار آسیا به بیش از 52 دلار رسید

قيمت هر بشكه نفت
خام سبك ايران در بازارهاي آسيا به 52 دلار و چهار سنت رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار امور مديريت بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، قيمت نفت خام سنگين
ايران در بيست و چهارم ژوئن (سوم تيرماه جاري) به 49 دلار و 64 سنت در هر بشكه
رسيد.
قيمت نفت خام سبك ايران در همين روز در بازار شمال عربي اروپا، مديترانه، آفريقاي
جنوبي به ترتيب به 48 دلار و 94 سنت، 48 دلار و 69 سنت و 49 دلار و 64 سنت در هر
بشكه رسيد.
ميانگين قيمت تقريبي يك بشكه نفت خام صادراتي ايران در همين روز 49 دلار و 93 سنت
در هر بشكه بوده است.
براساس اين گزارش، قيمت نفت خام برنت تحويل ماه جولاي با كاهش به 57 دلار و 21 سنت
در هر بشكه رسيد
هم چنين قيمت سبد نفتي اوپك نيز در بيست و چهارم ژوئن به 52 دلار و 69 سنت در هر
بشكه رسيد.
براساس اين گزارش، در آخرين روز كار بازار طي هفته گذشته، قيمتهاي نفت خود را به
مرز بشكه‌اي 60 دلار نزديك ساخت. در اين روز بهاي نفت خام شاخص آمريكا در بازار
بورس
NYMEX
نيويورك با 42 سنت افزايش، به بشكه‌اي 84/59 دلار رسيد و بهاي نفت خام

Brent
در بورس
IPE
لندن با 39 سنت افزايش، به بشكه‌اي 32/58 دلار بالغ شد. البته روز پنجشنبه بهاي
WTI
يك لحظه به بشكه‌اي 60 دلار رسيد و سپس با مداخله بورس بازان تنز كرد.
افزايش سريع مصرف نفت آمريكا و محدوديت ظرفيت توليد پالايش و ترس از كمبود سوختهاي
زمستاني، عامل عمده افزايش اخير قيمتهاست. به هر حال پيام عدم اين افزايش اين است
كه، تقاضاي نفت همچنان قوي است و احتمال افزايش بيشتر قيمتها پا برجا است. بطور كلي
از اغاز سال جاري تاكنون، بهاي نفت‌خام 38 درصد افزايش يافته ولي بسياري از
تحليل‌گران معتقدند كه اين افزايش، رشد اقتصاد جهاني را تهديد نمي‌كند، زيرا در حال
حاضر ميزان ذخيره سازيهاي بنزين آمريكا نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/2 درصد بيشتر
بوده و ميزان ذخيره‌سازيهاي فرآوردهي‌هاي ميان تقطير اين كشور تنها 7 درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته كمتر است.