قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری فارس ، جان کلیداف رییس موسسه مدیریت ریسک فیمات آمریکا در این باره گفت : افزایش نگرانیهای بین المللی در خصوص اوضاع نیجریه ، بازار نفت را به شدت نگران کرده است . در صورت ادامه بحران در نیجریه ، قیمت جهانی نفت بار دیگر از مرز 60 دلار در هر بشکه خواهد گذشت .
 
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر در آخرین ساعات مبادلات روز جمعه ، با 01/1 دلار افزایش به بیش از 89/58 دلار رسید . قیمت نفت طی هفته گذشته 1/3 درصد کاهش یافت . قیمت نفت هم اکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/4 درصد کاهش داشته است .
 
افزایش تهدیدات و حملات تروریستی بر ضد اهداف نفتی در نیجریه موجب کاهش 631 هزار بشکه ای تولید نفت این کشور طی ماههای اخیر شده است .
 
نیجریه پنجمین صادر کننده بزرگ نفت به آمریکا و بزرگترین صادر کننده نفت آفریقا به شمار می رود .
فیل فیلین کارشناس ارشد موسسه آلارون نیز در این باره گفت : کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش قیمت نفت طی هفته های اخیر داشته است . رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماه سوم امسال به کمتر از 6/1 درصد رسید که این رقم طی سه سال اخیر بی سابقه بوده است .
وی در ادامه افزود : به نظر می رسد بازار نفت هنوز نسبت به تصمیم اوپک برای کاهش 2/1 میلیون بشکه ای تولید خود ، شک و تردید دارد .