قیمت نفت خام سبک ایران به مرز 56 دلار رسید


 قيمت نفت خام سبك ايران به 55 دلار و 35 سنت در هر بشكه رسيد كه
اين ميزان نسبت به روزهاي قبل شاهد رشد 64 سنت در هر بشكه بود.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آمار مديريت امور بين‌الملل شركت
ملي نفت ايران، قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در روز مورد بررسي (بيستم تيرماه)
در بازار شمال غربي اروپا، مديترانه و آفريقاي جنوبي به ترتيب 52 دلار و 17 سنت، 53
دلار و 34 سنت و 53 دلار و 59 سنت بود.
قيمت هر بشكه نفت خام سنگين ايران نيز در اين روز (بيستم تيرماه) در بازار آسيا،
شمال غربي اروپا، مديترانه و آفريقاي جنوبي به ترتيب 53 دلا و 20 سنت، 51 دلار و
چهار سنت، 51 دلار و 19 سنت و 51 دلار و 79 سنت بود.
در همين روز ميانگين قيمت تقريبي يك بشكه نفت خام صادراتي ايران 53 دلار و 67 سنت
بود كه 46 سنت افزايش نشان مي‌دهد.