قیمت نفت تا سال 2025 به 160 دلار می‌رسد

موسسه مطالعات اقتصادي
برلين پيش‌بيني كرد، در دراز مدت قيمت نفت خام بيش از پيش افزايش يابد و تا 160
دلار درهر بشكه برسد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، موسسه مطالعات اقتصادي برلين در گزارش هفتگي خود كاهش قيمت نفت در دراز مدت
را دور از انتظار دانست و نوشت: مصرف كنندگان بايد پرداخت 50 تا 60 دلار براي هر
بشكه نفت خام را بپذيرند و براي جبران اين مساله درصدد افزايش بهره‌وري و سطح توليد
خود برآيند.
اين موسسه پيش‌بيني كرد: قيمت نفت خام در سال‌هاي آتي بيش از پيش افزايش يابد و در
سال 2025 به 160 دلار در هر بشكه برسد.