قیمت نفت‌خام سبک ایران از مرز 49دلار گذشت

در
ادامه روند رو به افزايش بهاي جهاني نفت‌خام هر بشكه نفت‌خام سبك ايران روز گذشته
با يك دلار و ‌18سنت افزايش، ‌‌49دلار و پنج سنت خريد و فروش شد.

 به
گزارش دنیای اقتصادبه نقل از ايسنا، همچنين بيشترين قيمت فروش نفت‌خام سبك ايران
نيز براي تحويل در بازار آسيا ‌‌50دلار و چهار سنت گزارش شده است. از سوي ديگر هر
بشكه نفت‌خام سنگين ايران نيز در روز مورد بررسي  ‌‌46دلار معامله شده است كه بر
اين اساس ميانگين موزون يك بشكه نفت‌خام صادراتي ايران ‌‌47دلار و ‌‌57سنت اعلام
شده است