قیمت نفت‌خام سبک ایران از مرز ۴۹دلار گذشت

در
ادامه روند رو به افزايش بهاي جهاني نفت‌خام هر بشكه نفت‌خام سبك ايران روز گذشته
با يك دلار و ‌۱۸سنت افزايش، ‌‌۴۹دلار و پنج سنت خريد و فروش شد.

 به
گزارش دنیای اقتصادبه نقل از ايسنا، همچنين بيشترين قيمت فروش نفت‌خام سبك ايران
نيز براي تحويل در بازار آسيا ‌‌۵۰دلار و چهار سنت گزارش شده است. از سوي ديگر هر
بشكه نفت‌خام سنگين ايران نيز در روز مورد بررسي  ‌‌46دلار معامله شده است كه بر
اين اساس ميانگين موزون يك بشكه نفت‌خام صادراتي ايران ‌‌۴۷دلار و ‌‌۵۷سنت اعلام
شده است