قیمت متانول در تمامی بازارهای آسیایی افزایش یافت


طی هفته گذشته قیمت متانول در تمامی بازارهای آسیایی افزایش یافت که عمدتا ناشی از
توقف سه واحد متانول در منطقه خاورمیانه است

به گزارش
خبرگزاری فارس، طی هفته گذشته واحد یک میلیون و پنجاه هزارتنی سابیک عربستان، واحد
835 هزارتنی قطر و واحد 660 هزارتنی خارک هفته گذشته متوقف بودند که این مسئله
زمینه را برای افزایش بیشترقیمت متانول در بازارهای آسیایی فراهم کرد.
گزارش شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حاکی از آن است که واحدهای متوقف شده متانول
قطر و سابیک از ابتدای نوامبر مجددا شروع به تولید خواهند کرد و به همین دلیل پیش
بینی میشود که روند افزایش قیمت متانول در آسیا طی هفته آتی کندتر از هفته گذشته
باشد.
به گزارش نشریه

dewitt

بازار آسیایی بنزن با وضعیت کسادی روبرو بود و تغییر قیمت چندانی مواجه نبود. با
توجه به انبوه عرضه تنها راه چاره برای بازار آسیا ارسال محموله ها به بازار امریکا
است. در بازار اروپا پایین ترین قیمت معاملاتی685 دلارتن در روز دوشنبه به ثبت
رسید. معاملات بعدی در حاشیه 705 تا 735 دلارتن نیز دیده شد و حتی شایعاتی مبنی بر
انجام معامله ای به 750 دلارتن شنیده شد.
طی هفته گذشته قیمت ملامین در چین و اروپا اندکی افزایش یافته و در جنوب شرقی و
شمال شرقی آسیا ثابت بود. توقف 20 روزه واحد 16 هزارتنی

Fujianچین
بمنظور تعمیرات و توقف شش هفته ای واحد 40 هزارتنی

Mitsui
ژاپن از ابتدای ماه نوامبر برای تعمیرات و توقف دو ماهه واحد 10 هزارتنی تایوان
موجبشده است که عرضه ملامین به بازارهای آسیایی کاهش یافته و بدین جهت هفته گذشته
قیمت ملامین در چین با 20 دلارهرتن افزایش به 1020-980دلارهرتن

CFR
رسید.
بنابه گزارشات موجود، بازار گوگرد طی هفته گذشته روند ثابتی داشته و تحرک و تغییرات
محسوسی در آن به چشم نمی خورد. بازار چین نیز روند ثابت خودرا مشابه وضعیت هفته های
قبل همچنان حفظ کرده است و احتمال کاهش قیمت در هفته های آتی وجود دارد. همچنین
محموله جدیدی برای بازار هندگزارش نگردیده و سطح تقاضا نسبت به هفته های قبل پایین
ارزیابی شده است.
به گزارش شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، از طرف دیگر کاهش تدریجی قیمتها در بازار
هند؛ عرضه کنندگان را بیشترمتوجه بازار چین نموده است چرا که این بازار نسبت به
شرایط اخیر بازار هند؛ کمتر حالت نوسانی از خود نشان داده است.
برخی ناظران بازار بر این اعتقادندکه در قراردادهای سه ماهه چهارم، بازار چین هدف
اصلی عرضه کنندگان کانادایی خواهد بود لذا به نظر می رسد روند رقابتی بازار هند و
چین با عملکرد وقراردادهای آتی عرضه کنندگان کانادایی شکل خواهد گرفت.