قیمت سبد نفتی اوپک به بیش از 22/59 دلار رسید

سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک اعلام کرد ، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز
جمعه با 27 سنت افزایش نسبت به روز قبل از آن ، به بیش از 22/59 دلار رسیده است .

به گزارش خبرگزاری فارس ، خبرگزاری اوپکنا در ادامه افزود : قیمت سبد نفتی اوپک طی
سال 2005 میلادی نیز به بیش از 64/50 دلار رسیده است .

وزرای نفت شرکت کننده در صد و چهل و دومین اجلاس اوپک در شهر وین ، مشکلات
پالایشگاهی و گسترش تنشهای سیاسی بین المللی را مهمترین عوامل نوسانات شدید قیمت
نفت طی ماههای اخیر ارزیابی کردند .

پرونده هسته ای ایران و شرایط امنیتی در نیجریه نیز نقش زیادی در نوسانات قیمت
جهانی نفت داشته است .