قیمت جهانی نفت تا پایان امسال بیش از 50 دلار خواهد بود


وزير نفت الجزاير گفت : قيمت جهاني نفت به علت كمبود ظرفيت
پالايشگاههاي جهان ، تا پايان امسال بيش از 50 دلار در هر بشكه خواهد بود .


به گزارش خبرگزاري فارس ، رويترز امروز به نقل از شكيب خليل افزود :
بازار جهاني نفت در طول فصل تابستان با فشار زيادي در جانب تقاضا روبرو خواهد شد و
رشد تقاضاي جهاني نفت در فصل زمستان بيش از پيش افزايش خواهد يافت . با توجه به
كمبود ظرفيت پالايشگاههاي موجود در جهان ، قيمت نفت تا پايان سال 2005 ميلادي به
كمتر از 50 دلار در هر بشكه كاهش نخواهد يافت .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت جهاني نفت به بيش از 100 دلار افزايش خواهد
يافت ، گفت : هر اتفاقي ممكن است رخ دهد . من چيز زيادي نمي توانم بگويم .
وي تاكيد كرد : مهمترين مشكل بازار جهاني نفت در حال حاضر چالش پالايشگاههاي جهان و
عدم توانايي آنها در تامين نفت مورد نياز بارارهاي جهاني است . پالايشگاههاي جهان
اكنون با بيشترين ظرفيت خود مشغول به كار هستند و اين بسيار خطرناك است .
اكثر كشورهاي عضو اوپك مثل نيجريه در حال حاضر با حد اكثر ظرفيت خود به توليد نفت
مشغول هستند .