قیمت جهانی نفت تا سال 2007 میلادی بیش از 50 دلار خواهد بود

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا
اعلام کرد ، رشد قیمت جهانی نفت موجب افزایش درآمدهای نفتی امارات به بیش از 45
میلیارد دلار طی سال 2005 میلادی شده است .
به گزارش خبرگزاری فارس ، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا همچنین افزود : میزان
درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک تا پایان سال 2007 میلادی روند کاملا صعودی خواهد
داشت و قیمت نفت در این مدت به بیش از 50 دلار در هر بشکه خواهد رسید .
بر اساس این گزارش میزان درآمدهای نفتی اوپک طی سال 2004 میلادی به بیش از 429
میلیارد دلار رسیده است .
میزان درآمدهای نفتی امارات امسال نیز به بیش از 53 میلیارد دلار و طی سال 2007
میلادی به بیش از 2/52 میلیارد دلار خواهد رسید .
افزایش درآمدهای نفتی امارات طی سال 2005 میلادی به بیش از 45 میلیارد دلار ، از
سال 1960 میلادی تا کنون بی سابقه بوده است .
بر این اساس قیمت سبد نفتی اوپک طی سال 2005 میلادی به بیش از 51 دلار رسید و پیش
بینی می شود این رقم طی سال 2006 میلادی نیز به بیش از 25/52 دلار افزایش یابد .

قیمت جهانی نفت هم اکنون نسبت به سال 1998 میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است
.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ، میزان درآمدهای نفتی اوپک طی سال 2005
میلادی به بیش از 473 میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود این رقم طی سال جاری به
بیش از 521 میلیارد دلار برسد .