قیمت جهانی نفت به کمتر از 58 دلار در هر بشکه رسید

خبرگزاری بلومبرگ
گزارش داد : با توجه به افزایش دمای هوا در مناطق شمالی آمریکا و رشد ذخایر نفتی
این کشور ، قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمتر از 58 دلار در هر بشکه رسید .


به گزارش خبرگزاری فارس ، تحقیقات آماری خبرگزاری بلومبرگ نشان می
دهد ، میزان ذخایر نفتی آمریکا طی هفته گذشته افزایش یافته است .
مایک ساندر کارشناس ارشد موسسه انرژی آلتاوست کالیفرنیا در این باره گفت : دمای هوا
در مناطق شمالی آمریکا بیش از حد تصور افزایش یافته است و این مساله نقش مهمی در
کاهش تقاضای انرژی آمریکا داشته است .
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه ژانویه امروز سه
شنبه با 18 سنت کاهش به 18/57 دلار رسید . قیمت نفت اکنون نسبت به مدت مشابه سال
گذشته 15 درصد رشد داشته است .
روز گذشته نیز قیمت جهانی نفت با بیش از 35/1 دلار کاهش به کمتر از 36/57 دلار
رسیده بود .
قیمت نفت در مقایسه با رقم 85/70 دلاری ماه آگوست ، بیش از 19 درصد کاهش داشته است
.
جان کلیداف معاون موسسه مدیریت ریسک فیمات آمریکا نیز گفت : افزایش دمای هوا کمک
زیادی به کاهش قیمت جهانی نفت داشته است . با ادامه روند کنونی ، دلیلی برای افزایش
مجدد قیمت نفت وجود نخواهد داشت .
سازمان بین المللی انرژی نیز پیش از این اعلام کرد : میزان تقاضای جهانی نفت طی سه
ماه پایانی امسال با 400 هزار بشکه افزایش روزانه به بیش از 1/85 میلیون بشکه خواهد
رسید .
قیمت نفت طی ماه جاری میلادی تا کنون بیش از 4 درصد کاهش یافته است . بازار نفت طی
ماه اکتبر نیز شاهد کاهش 8/9 درصدی قیمتها بوده است .
کارشناسان انرژی بر این باورند که افزایش تولید نفت منطقه خلیج مکزیک و اعلام اوپک
مبنی بر حفظ سقف کنونی تولید ، تاثیر زیادی بر کاهش قیمت جهانی نفت داشته است .
موسسه تحقیقات انرژی پترو لوجیسیتکس نیز اعلام کرد : میزان تولید نفت اوپک طی ماه
جاری ، روزانه به بیش از 5/30 میلیون بشکه رسیده است .
این میزان تولید نسبت به رقم 9/29 میلیون بشکه ای ماه اکتبر 2 درصد رشد نشان می دهد
.
اوپک در حال حاضر بیش از 40 درصد نفت مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می کند .