قیمت جهانی نفت به بیش از ۵۷ دلار در هر بشکه افزایش یافت

   
به علت افزايش
نگرانيهاي جهاني در مورد عدم تامين نفت مورد نياز بازارهاي جهاني طي سه ماه پاياني
سال ۲۰۰۵ ميلادي ، قيمت نفت در بازار نيويورك به بيش از ۵۷ دلار در هر بشكه رسيد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، بلومبرگ در مورد آخرين وضعيت بازار جهاني نفت گزارش داد : به دنبال تشديد
نگرانيها در مورد عدم توانايي پالايشگاههاي جهان در تامين نفت مورد نياز بازار هاي
جهاني در فصل زمستان ، قيمت نفت در بازار نيويورك بار ديگر افزايش يافت .
روبرت اسكينر رييس موسسه تحقيقات انرژي آكسفورد انگليس در اين باره گفت : مهمترين
علت افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت ، كاهش توليد كشورهاي توليد كننده نفت نيست،
بلكه علت اصلي كمبود ظرفيت پالايشگاههاي جهان و عدم توانايي آنها در تامين نفت مورد
نياز بازار است .
طبق آخرين اخبار ، قيمت هر بشكه نفت خام در بازار نيويورك براي تحويل در ماه جولاي
با ۸۵ سنت افزايش به بيش از ۴۳/۵۷ دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از
۴۹ درصد افزايش نشان مي دهد .
اين در حالي است كه سفارت آمريكا در شهر ابوچا پايتخت نيجريه مورد حمله افراد
ناشناس قرار گرفته است و انگليس نيز اعلام كرد: كنسولگري خود را در اين شهر تا
اطلاع بعدي خواهد بست .
كريستوفر بيلو كارشناس ارشد اقتصادي موسسه مالي باخ لندن گفت : بازار جهاني نفت به
شدت تحت تاثير چنين اخباري قرار خواهد گرفت و اين گونه اخبار تاثير زيادي بر افزايش
قيمت جهاني نفت خواهد داشت .
قيمت نفت برنت درياي شمال نيز با ۷۵ سنت افزايش به بيش از ۹۷/۵۶ دلار رسيد .