قیمت جهانی نفت افزایش یافت


به دنبال افزايش نگرانيهاي جهاني در مورد كاهش توليد نفت اوپك و رشد
تقاضاي جهاني بنزين و نفت، قيمت هر بشكه نفت در بازار توكيو بيش از

1.3درصد
افزايش يافت .

خبرگزاري
فارس، به نقل از بلومبرگ گزارش داد : قيمت هر بشكه نفت دوبي نيز از روز 16 ماه مي
تا كنون بيش از 4.5 درصد رشد يافته است . قيمت نفت در بازار نيويورك نيز بيش از
4.1درصد افزايش يافته است . قرار است سران اوپك در اجلاس آتي خود روز 15 ماه ژوئن
در شهر وين در مورد سقف آتي توليد سازمان تصميم گيري كنند .
تاتسو كاگاياما استراتژيست انرژي موسسه تحقيقاتي كانتسو در توكيو در اين باره معتقد
است : روز به روز احتمال كاهش توليد نفت از سوي اوپك افزايش مي يابد . كاهش توليد
نفت اوپك به معناي افزايش شديد قيمت جهاني نفت در بازارهاي جهاني خواهد بود . اين
در حالي است كه ميزان ذخاير نفتي آمريكا نيز بيش از 1.6 ميليون بشكه كاهش يافته است
و ميزان تقاضاي بنزين در اين كشور نيز به بيش از 9.4 ميليون بشكه در روز رسيده است
.
قيمت هر بشكه نفت در بازار توكيو براي تحويل در ماه اكتبر به بيش از 46.41 دلار
رسيد . قيمت نفت دوبي نيز به بيش از 45.94 دلار در هر بشكه رسيد .
عبدالله العطيه وزير نفت قطر پيش از اين نگراني شديد خود را نسبت به افزايش بي
سابقه ميزان ذخاير نفتي جهان اعلام كرده بود .
اين در حالي است كه شيخ احمد فهد الصباح رييس كنوني اوپك و وزير نفت كويت از تمايل
اين سازمان براي حفظ سقف كنوني توليد به منظور تامين تقاضاي جهاني نفت خبر داده است
.
آمارهاي بلومبرگ نشان مي دهد ميزان توليد نفت اوپك در ماه مي با بيش از 450 هزار
بشكه افزايش ، روزانه به 30.05 ميليون بشكه رسيده است .اين در حالي است كه اين رقم
در ماه آوريل كمتر از 29.6 ميليون بشكه برآورد شده است .