قیمت جهانی نفت از مرز 63 دلار گذشت

به دنبال انتشار
گزارش روز گذشته سازمان بين المللي انرژي مبني بر افزايش تقاضاي جهاني نفت نسبت به
ماه گذشته ، قيمت نفت امروز از مرز 63 دلار در هر بشكه فرا تر رفت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، يونايتد پرس گزارش داد : قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي
تحويل در ماه نوامبر با 24 سنت افزايش به 77/63 دلار رسيد . قيمت هر بشكه نفت سبك
آمريكا ، شب گذشته نيز با بيش از 73/1 دلار افزايش به بيش از به 53/63 دلار رسيده
بود .
سازمان بين المللي انرژي در گزارش ديروز خود ضمن تجديد نظر در گزارش ماه گذشته خود
اعلام كرد : ميزان رشد تقاضاي جهاني نفت تا پايان سال جاري ميلادي روزانه با 90
هزار بشكه كاهش ، به 26/1 ميليون بشكه خواهد رسيد .
ويكتور شام كارشناس ارشد موسسه انرژي پاروين گرتز نيز در اين باره گفت : قيمت نفت
طي هفته هاي اخير و در پي كاهش تقاضاي نفتي آمريكا روند نزولي داشته است . افزايش
بي سابقه قيمت نفت طي ماههاي اخير كه با وقوع توفانهاي كاترينا و ريتا همراه بود ،
تاثير زيادي در كاهش تقاضاي انرژي آمريكا داشته است .
وي تاكيد كرد : بازار نفت مسلما به گزارش سازمان بين المللي انرژي واكنش نشان خواهد
داد و افزايش قيمت نفت طي دو روز گذشته بخشي از عكس العمل بازار به اين گزارش است .