قرارداد واگذاری سهام عدالت به چهار استان کشور امضا شد

قرارداد واگذاری سهام عدالت ما
بین شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت چهار استان با حضور
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، جمعی از استانداران، رئیس کمیته امداد
حضرت امام(ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، مسوولان نهادهای حمایتی، مدیران کل تعاون
و روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استانها امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، امضای قرارداد فروش سهام عدالت در جریان اولین جلسه
دبیرخانه ستادهای استانی طرح واگذاری سهام عدالت ( واسع) که در محل وزارت امور
اقتصادی و دارایی تشکل شد و با حضور داود دانش جعفری و محمد ناظمی اردکانی صورت
گرفت.
بر اساس این گزارش در این جلسه آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از
طریق گسترش سهم بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در راستای ارایه آموزش‌های توجیهی به دبیرخانه‌های ستاد‌های استانی عدالت
بمنظور آغاز عملیات اجرایی طرح واگذاری سهام، وظایف، ساختارها و ارکان اجرایی طرح
واسع بمنظور دستیابی گروههای هدفمند چهار استان به سهام عدالت تشریح شد.
این گزارش می‌افزاید:« بررسی اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت تعاونی سهام
عدالت» ،« امکان سنجی پروژه تجمیع اطلاعات مشمولین» و « تشریح نحوه و کارکرد نرم
افزار ورود اطلاعات اعضای تعاونی عدالت»، از دیگر مباحثی بود که در این جلسه به آن
پرداخته شد.