قدمهای آخر تشکیل نهایی شرکت بورس برداشته شد

با مشخص شدن 7 عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بورس در مهلت مقرر یک گام دیگر برای
تاسیس نهایی این شرکت و تفکیک واقعی نظارت از اجرای بازار سرمایه کشور برداشته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته دو عضو باقی مانده هیئت مدیره
شرکت بورس از سوی نهادهای مالی مربوطه مشخص و معرفی شد تا هیئت مدیره 5 نفره سازمان
بورس و اوراق بهادار با بررسی صلاحیت‌ها نسبت به اعلام رای نهایی اقدام کند.

بنا به گفته سید علی حسینی معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار و عضو
هیئت مدیره بورس صلاحیت دو عضو هیئت مدیره برآمده از حوزه کارگزاران تایید شده و
وضعیت صلاحیت 5 عضو دیگر نیز ظرف امروز و فردا مشخص خواهد شد.

در صورت تائید صلاحیت هر 7 عضو معرفی شده توسط سازمان بورس، هیئت مدیره ظرف هفته
جاری اولین نشست را برگزار خواهد کرد و در خصوص تعیین مدیر عامل شرکت بورس
تصمیم‌گیری خواهد کرد و مقدمات لازم برای ثبت شرکت، ساختمان اداری، استخدام نیروهای
سازمانی و دیگر موارد مربوطه را فراهم خواهد آورد.

به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت دو طرفه سازمان بورس و اعضاء هیئت مدیره از یک طرف
و سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی از طرف دیگر موضوع انتخاب مدیرعامل از اهمیت بسیاری
برخوردار باشد. چرا که مدیرعامل شرکت سهامی بورس باید دارای چنان شخصیت ،‌ سابقه،
وجهه اجتماعی و توانمندیهایی باشد که ضمن تحقق اهداف شرکت بورس منافع بیش از 6 هزار
سهامدار شرکت بورس و3میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی کشور را تا مین کرده و از جانب
دیگر در راستای موارد مورد نظر سازمان بورس حرکت کند و قادر باشد به طور مستقل به
عنوان بالاترین رکن اجرایی بازار سرمایه کشور عمل کند.

بر همین اساس تاکنون نام چندین نامزد احتمالی برای تصدی گیری مدیریت شرکت بورس به
میان آمده که هیچ اتفاق نظر و یا احتمالی برای تصدی گری این چند نفر تاکنون وجود
نداشته است .
هر چند شانس و نام یکی دو نفر بروی کاغذ از دیگران بیشتر است اما باید تا برگزاری
اولین نشست هیئت مدیره و اجماع کامل در انتخاب و معرفی مدیرعامل شرکت بورس صبر کرد.

با این حال رایزنی‌ها و رفت و آمدهای مدیران و منتفذان بازار سرمایه این روز‌ها شدت
گرفته و چانه‌زنی‌ها برای معرفی مدیرعامل شرکت بورس به اوج رسیده است و در شرایطی
که تعدادی از مدیران منتخب به دلایل مختلف از پذیرش و قبول مدیریت شرکت بورس سرباز
زده‌اند تعداد محدودی از هم‌اکنون خود را اولین مدیرعامل شرکت بورس می‌دانند و در
فکر برنامه‌ها و چگونگی مدیریت هستند.

از جانب دیگر سازمان بورس نیز خواهان معرفی مدیرعاملی است که ضمن هماهنگ بودن با
اهداف و چشم‌انداز برنامه‌های سازمان قادر به برقراری ارتباط دو سویه و تعامل قابل
قبولی باشد.

همین موضوع به همراه انصراف برخی نامزدها و عدم تمایل دیگر مدیران باعث شده هیئت
مدیره شرکت بورس از گزینه‌های محدود و اندکی برخوردار باشد و در نتیجه مجبور به
انتخاب مدیرعامل از بین چند نفر مشخص گردد مگر اینکه به گونه ایی برنامه‌ریزی و
حرکت شودکه یا رضایت مدیران اصلح جلب شود و یا اینکه فهرست جدیدی از مدیران را تهیه
و با آنها رایزنی شود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد ظرف هفته آینده و نهایت دو هفته آتی اولین مدیرعامل
شرکت بورس مشخص و نهایی شود که باید آن روز چشم انتظار فعل و انفعالات نتیجه حاصله
ماند.