قدرت نصب شده نیروگاهها به 70 هزار مگاوات می‌رسد

برای عرضه مطمئن و
کافی برق، قدرت نصب شده نیروگاه‌های کشور تا سال 92 باید دو برابر افزایش یافته و
به 70 هزار مگاوات یعنی به دو برابر ظرفیت تولید کنونی برسد.

به گزارش خبرگزاری
فارس از شرکت توانیر، در دهه گذشته رشد تقاضای برق به طور متوسط نزدیک به 10 درصد
در سال رسید که این نشانه‌ای مثبت از محرومیت‌زدایی، برخورداری تمام شهرها و اکثر
روستاهای کشور از برق، رشد صنعتی و کشاورزی و در تحلیل نهایی پیشرفت اقتصاد کشور
بود. با این ضرباهنگ رشد، ظرفیت تولید برق کشور در 10 سال آینده به دو برابر امروز
می رسد. ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا نیمه اول سال جاری حدود 40 هزار مگاوات بود.
بنابراین گزارش، طول خطوط انتقال و فوق توزیع باید تا 10 سال آینده به 147 هزار و
832 کیلومتر مدار، ظرفیت ایستگاه‌های انتقال و فوق توزیع به 243 هزار و 940 مگاولت
آمپر، طول خطوط فشار متوسط و ضعیف به 90 هزار و 350 کیلومتر و توسعه ایستگاههای
توزیع باید به رقم 904 هزار و 696 مگا ولت آمپر برسد.
این گزارش می افزاید:ادامه سیاستهای انتقال فن‌آوری و بومی شدن فناوری ساخت و تولید
تجهیزات مدرن نیروگاهی برای اقتصادی‌تر شدن تولید برق یک ضرورت است و با توجه به
قراردادهای بین‌المللی منعقد شده است بخصوص با کشورهای در حال توسعه لازم است که
صنعت برق کشور برای دستیابی به نقطه آرمانی تا به آنجا رشد کند که خود صادر کننده
تجهیزات پیشرفته نیروگاهی به کشورهای منطقه باشد.