قانون جدید بازار سرمایه زودتر از زمان موعد اجرایی می شود

معاون کل وزیر امور اقتصادی و
دارایی با تاکید بر این که آینده بورس با اجرای قانون بازار سرمایه سر و سامان
خواهد گرفت، اعلام کرد: این قانون زودتر از زمان پیش بینی شده اجرایی می شود.
طهماسب مظاهری در گفت و گو با مهر گفت: قانون جدید بازار سرمایه هم اکنون ابلاغ و
اقدامات برای تدوین آیین نامه اجرایی، اساسنامه و سازماندهی آن آغاز شده است.
وی افزود: در قانون جدید بازار سرمایه پیش بینی شده که ۴ ماهه آیین نامه های مربوطه
تهیه و اجرایی شود ولی به نظر می رسد که این قانون زودتر از زمان پیش بینی شده
اجرایی شود.
مظاهری، افت شاخص های بورس در روزهای اخیر را نیاز به تحلیل و بررسی دانست.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: تاکنون تدوین ساز و کارهای "خرید
سهام با اختیار فروش" نهایی نشده است.
بنا به این گزارش ، منظور از این ابزار این است که اشخاص حقوقی معتبر می توانند
سهام را بفروشند و همراه با این فروش، "اختیار فروشی" نیز به خریدار بدهند.
یعنی خریدار می تواند در تاریخی در آینده سهام را به فروشنده باز پس فروشد و قیمت
معینی را دریافت کند. بدین ترتیب خریدار "سهام با اختیار فروش" نوعی تضمین دارد که
در آینده ، اصل پول و سود معینی قابل دریافت است. از این رو شاید اشاره به اوراق
مشارکت از طرف وزیر محترم از این رو بوده باشد.
البته خریدار"سهام با اختیار فروش" اختیار دارد و متعهد نیست که درآینده سهام را
حتما بفروشد. بدیهی است اگر قیمت در تاریخ آتی بالاتر از قیمت تعیین شده در اختیار
فروش باشد خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند. اما اگر
قیمت پایین تر باشد از اختیار خود استفاده می کند.
به عنوان نمونه فرض کنید فردی سهام الف را با "اختیار فروش" به قیمت دو هزار ریال
امروز می فروشد و به خریدار اختیار می دهد که در سال آینده به قیمت دو هزار و ۱۵۰
ریال، آن را به وی بفروشد، حال اگر در سال آتی نرخ سهام مثلا دو هزار و ۴۰۰ ریال
شد، خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند، اما اگر قیمت دو
هزار و ۱۰۰ ریال بود، از اختیار خود استفاده کرده و سهام را به نرخ دو هزار و ۱۵۰
ریال به فروشنده بازپس می فروشد.
مظاهری در ادامه از برگزاری جلسات متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرمایه
گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: آینده جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
امیدوارکننده است.