فرم درخواست ارسال کارت، رمز جدید و کارت المثنی

//فرم درخواست ارسال کارت، رمز جدید و کارت المثنی

فرم درخواست ارسال کارت، رمز جدید و کارت المثنی

۱۳۸۸/۱۰/۲۰ ۱۳:۵۰:۵۶ ۲۰ دی ۱۳۸۸ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

سهامداران محترم می توانند با دریافت فرم های زیر، تکمیل و ارسال آن به شماره فاکس ۸۵۵۹۹۱۳۸ برای درخواست ارسال کارت سود، درخواست صدور رمز مجدد و یا درخواست صدور کارت المثنی اقدام فرمایند.