فرار سرمایه گذاران از بورس دوبی

درپی روند نزولی شاخص سهام و شدت یافتن بحران در بازارهای مالی امارات و به خصوص
در بورس دوبی، فرار سرمایه‌گذاران رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در دوبی، در سه ماه گذشته بیش از 5745 سرمایه‌گذار در بازار
مالی دوبی سرمایه‌های خود را از این بورس بیرون کشیدند، این در حالی است که در
پایان ماه اوت تعداد سرمایه‌گذاران در بورس دوبی به 513 هزار و 238 سرمایه‌گذار
رسید.

هم‌چنین در سه ماه گذشته بیش از 73 میلیارد درهم از ارزش معاملات کاهش یافته است.

روزنامه البیان با نشر این خبر نوشت: سرمایه‌گذاران دیگر امیدی به بهبود بازارهای
مالی امارات ندارند و تعداد زیادی از این سرمایه‌گذاران منتظر موقعیت خاصی هستند تا
سرمایه‌های خود را از بازارهای مالی خارج کنند و کارشناسان مسایل اقتصادی پیش‌بینی
می‌کنند که فرار سرما‌یه‌گذاران در ماه مبارک رمضان افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است که طبق آمار منتشر شده از سوی بورس دوبی بیش از 1426 ایرانی نیز در
بورس دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ این در حالی است که مطبوعات امارات در جدیدترین
آمار منتشر شده، تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی را ذکر نکرده‌اند.