عوامل روانی بازار قیمت نفت را افزایش داده است‌

فرانس پرس – رييس
اوپك، اظهارداشت: دليل افزايش قيمت نفت در روزهاي اخير وجود برخي عوامل رواني در
بازار نفت است.

به گزارش دنیای
اقتصاد، شيخ احمد الصباح، رييس اوپك، با اشاره به افزايش بي‌‌سابقه و قيمت نفت در
روزهاي اخير، اظهار داشت: دليل اصلي اين شرايط كمبود ذخاير نفتي و يا افزايش تقاضا
نيست، بلكه عوامل رواني بازار دليل اصلي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.

 شيخ احمد، در ادامه
افزود: سازمان اوپك تمامي تلاش خود را انجام خواهد داد تا هر چه سريع‌‌تر اوضاع
بازار را تثبيت كند.اين در حالي است كه در گزارشي از سازمان مطالعات جهاني انرژي در
لندن
CGES،
عنوان شد كه در حال حاضر اوپك توانايي خود را در تثبيت وضعيت بازار از دست داده
است.الصباح، در ادامه افزود: اگر در طول هفته جاري قيمت‌‌ها در همين سطح بالا باقي
بمانند، سازمان اوپك آمادگي دارد تا توليدات خود را تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش
دهد.

 شيخ احمد، در پايان
افزود: ميزان توليدات واقعي اوپك در حال حاضر بيش از ۳/۳۰ميليون بشكه در روز است.