عملکرد کارگزاران بورس در سال 91 اعلام شد

براساس این گزارش ارزش خرید و فروش خرد و بلوک 439 هزار و 159 میلیارد و 970 میلیون ریال معادل 85 درصد معاملات بوده است. ارزش معاملات عمده 74 هزار و 412 میلیارد و 802 میلیون ریال که معادل 14 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.
همچنین تعداد 10 شرکت کارگزاری بیش از 66/53 درصد ارزش معاملات الکترونیکی را در سال 91 پوشش دادند.
شرکت‌های کارگزاری مفید با 75/20 درصد، بانک کشاورزی با 13/8 درصد، نهایت نگر با 89/3 درصد و آگاه با 57/3 درصد در رتبه‌های اول تا چهارم این جدول قرار دارند.
افزون بر این شرکت‌های کارگزاری پارس نمودگر با 45/3 درصد و آبان با 45/3 درصد مشترکا در رتبه پنجم بیشترین درصد معاملات الکترونیک بورس در سال 91 قرار گرفتند.
در ضمن شرکت‌های کارگزاری بانک سامان با 27/2 درصد، امین سهم با 23/2 درصد، فارابی با 11/2 درصد و بانک صادرات 59/1 درصد در رده‌های ششم تا نهم بیشترین درصد ارزش معاملات الکترونیکی ایستادند. این در حالی است که شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با 86/1 درصد مقام دهم این جدول را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش 10 کارگزاری اول طی سال 91، معادل 58/34 درصد ارزش خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. شرکت‌های کارگزاری بانک صادرات 84/5 درصد، مفید66/3 درصد، آراد ایرانیان 60/3 درصد، بهمن 57/3 درصد، ساوآفرین 52/3 درصد به ترتیب در پنج شرکت اول را در جدول بیشترین ارزش کل معاملات به خود اختصاص دادند.
همچنین شرکت‌های کارگزاری صبا تامین، بانک مسکن، حافظ، مهر اقتصاد ایرانیان و خبرگان سهام در مکان‌های پنجم تا دهم بیشترین درصد ارزش خرید و فروش جای گرفتند.
بنابراین گزارش، شرکت کارگزاری دنیای نوین با شش صدم درصد، پارس ایده بنیان با پنج صدم درصد، و کالای کشاورزی بهپرور در انتهای جدول ارزش معاملات کارگزاران در سال 91 قرار گرفتند.