عملکرد بورس در 6 ماهه اول سال

بانک مرکزی در
گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری بورس اوراق بهادار تهران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری"مهر"، بانک مرکزی در این گزارش با تجزیه و

تحلیل عملکرد بورس
اوراق بهادار تهران در دو فصل بهار و تابستان سال جاری اعلام

کرد: در سه ماهه اول
امسال چهار میلیارد و 278 میلیون و 434 هزار سهم در بورس تهران

معامله شده بود که
این رقم در سه ماهه دوم به چهار میلیارد و 412 میلیون و 226 هزار

سهم افزایش یافت.

براساس این گزارش،
در حالی ارزش سهام معامله شده در بازار بورس تهران در فصل

بهار سال جاری  19
هزار و 202 میلیارد ریال بود که این رقم در فصل تابستان با کاهش

به 17 هزار و 897
میلیارد ریال رسید
.

بانک مرکزی در
ادامه این گزارش با اشاره به این که تعداد خریداران سهام در فصل

تابستان نسبت به فصل
بهار 104 هزار و 7 نفر کمتر شد، تصریح کرد: در این مدت تعداد

خریداران سهام از
406 هزار و 420 نفر به 302 هزار و 413 نفر کاهش یافت
.

به گزارش مهر، این
گزارش می افزاید: واگذاری سهام بخش عمومی نیز در فصل بهار 80

میلیون و 362 هزار
سهم بود که در فصل تابستان به 44 میلیون و 283 هزار سهم کاهش

یافت که بدین ترتیب
حدود 55 درصد نزول نشان می دهد
.

بر طبق این گزارش، 
ارزش واگذاری سهام بخش عمومی بازار بورس تهران نیز از

440
میلیارد ریال در
فصل بهار به 5/166 میلیارد ریال در فصل تابستان کاهش یافت
.

براساس این گزارش،
 ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران هم در فصل بهار 405 هزار

و 549 میلیارد ریال
بود و این در حالی است که این رقم در فصل تابستان به 352 هزار و

816
میلیارد ریال
کاهش یافت
.

همچنین تعداد
روزهای فعالیت بورس نیز از 59 روز در فصل بهار به 64 روز در فصل

تابستان افزایش یافت.

به گزارش مهر،
تعداد شرکت های پذیرفته شده در فصل بهار نیز به 428 مورد رسید و

این تعداد در فصل
بهار 423 مورد بود
.

بانک مرکزی می
افزاید: در فصل بهار شاخص کل قیمت سهام بورس تهران 12هزار و86/423

واحد، شاخص مالی
بورس تهران 35 هزار و 87/943 واحد و شاخص صنعتی بورس 9 هزار و

22/422
واحد بود که
در فصل تابستان این شاخص ها به ترتیب به 10 هزار و

45/411 
واحد،  26
هزار و 83/798 واحد و 8 هزار و 65/024 واحد رسید
.

بر اساس گزارش بانک
مرکزی ،عملکرد بازار بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه

شهریور( آغاز فعالیت
دولت احمدی نژاد) و مرداد (پایان دولت خاتمی)  نشان می دهد که

تعداد خریداران سهام
در مرداد ماه 87 هزار و 714 نفر بود که این رقم در شهریور ماه

به 135 هزار و 456
نفر افزایش یافت
.

به گزارش مهر، ارزش
سهام معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از

3
هزار و 596 میلیارد
ریال مردادماه به 8 هزار و 346 میلیارد ریال در شهریورماه

رسید.

در ادامه گزارش
بانک مرکزی آمده است: ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران هم در

مردادماه 357 هزار و
727 میلیارد ریال بود و این در حالی است که این رقم در

شهریورماه به 352
هزار و 816 میلیارد ریال کاهش یافت
.

همچنین تعداد
روزهای فعالیت بورس نیز از 23 روز در مردادماه به 21 روز در شهریور

ماه کاهش یافت.

به گزارش مهر،
تعداد شرکت های پذیرفته شده در پایان شهریورماه نیز 428 مورد بوده

است.

بانک مرکزی می
افزاید: در پایان مردادماه شاخص کل قیمت سهام بورس تهران 10 هزار

و 47/752 واحد، شاخص
مالی بورس تهران 28 هزار و 31/315 واحد و شاخص صنعتی بورس 8

هزار و 20/261 واحد
بود که درشهریورماه این شاخص ها به ترتیب به 10 هزار و

45/411 
واحد،  26
هزار و 83/798 واحد و 8 هزار و 65/024 واحد رسید
.