عملکرد بورس در ۶ ماهه اول سال

بانک مرکزی در
گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری بورس اوراق بهادار تهران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری"مهر"، بانک مرکزی در این گزارش با تجزیه و

تحلیل عملکرد بورس
اوراق بهادار تهران در دو فصل بهار و تابستان سال جاری اعلام

کرد: در سه ماهه اول
امسال چهار میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۴۳۴ هزار سهم در بورس تهران

معامله شده بود که
این رقم در سه ماهه دوم به چهار میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۲۶ هزار

سهم افزایش یافت.

براساس این گزارش،
در حالی ارزش سهام معامله شده در بازار بورس تهران در فصل

بهار سال جاری  19
هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال بود که این رقم در فصل تابستان با کاهش

به ۱۷ هزار و ۸۹۷
میلیارد ریال رسید
.

بانک مرکزی در
ادامه این گزارش با اشاره به این که تعداد خریداران سهام در فصل

تابستان نسبت به فصل
بهار ۱۰۴ هزار و ۷ نفر کمتر شد، تصریح کرد: در این مدت تعداد

خریداران سهام از
۴۰۶ هزار و ۴۲۰ نفر به ۳۰۲ هزار و ۴۱۳ نفر کاهش یافت
.

به گزارش مهر، این
گزارش می افزاید: واگذاری سهام بخش عمومی نیز در فصل بهار ۸۰

میلیون و ۳۶۲ هزار
سهم بود که در فصل تابستان به ۴۴ میلیون و ۲۸۳ هزار سهم کاهش

یافت که بدین ترتیب
حدود ۵۵ درصد نزول نشان می دهد
.

بر طبق این گزارش، 
ارزش واگذاری سهام بخش عمومی بازار بورس تهران نیز از

۴۴۰
میلیارد ریال در
فصل بهار به ۵/۱۶۶ میلیارد ریال در فصل تابستان کاهش یافت
.

براساس این گزارش،
 ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران هم در فصل بهار ۴۰۵ هزار

و ۵۴۹ میلیارد ریال
بود و این در حالی است که این رقم در فصل تابستان به ۳۵۲ هزار و

۸۱۶
میلیارد ریال
کاهش یافت
.

همچنین تعداد
روزهای فعالیت بورس نیز از 59 روز در فصل بهار به ۶۴ روز در فصل

تابستان افزایش یافت.

به گزارش مهر،
تعداد شرکت های پذیرفته شده در فصل بهار نیز به ۴۲۸ مورد رسید و

این تعداد در فصل
بهار ۴۲۳ مورد بود
.

بانک مرکزی می
افزاید: در فصل بهار شاخص کل قیمت سهام بورس تهران ۱۲هزار و۸۶/۴۲۳

واحد، شاخص مالی
بورس تهران 35 هزار و ۸۷/۹۴۳ واحد و شاخص صنعتی بورس ۹ هزار و

۲۲/۴۲۲
واحد بود که
در فصل تابستان این شاخص ها به ترتیب به 10 هزار و

۴۵/۴۱۱ 
واحد،  26
هزار و ۸۳/۷۹۸ واحد و 8 هزار و ۶۵/۰۲۴ واحد رسید
.

بر اساس گزارش بانک
مرکزی ،عملکرد بازار بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه

شهریور( آغاز فعالیت
دولت احمدی نژاد) و مرداد (پایان دولت خاتمی)  نشان می دهد که

تعداد خریداران سهام
در مرداد ماه ۸۷ هزار و ۷۱۴ نفر بود که این رقم در شهریور ماه

به ۱۳۵ هزار و ۴۵۶
نفر افزایش یافت
.

به گزارش مهر، ارزش
سهام معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از

۳
هزار و ۵۹۶ میلیارد
ریال مردادماه به ۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال در شهریورماه

رسید.

در ادامه گزارش
بانک مرکزی آمده است: ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران هم در

مردادماه ۳۵۷ هزار و
۷۲۷ میلیارد ریال بود و این در حالی است که این رقم در

شهریورماه به ۳۵۲
هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال کاهش یافت
.

همچنین تعداد
روزهای فعالیت بورس نیز از 23 روز در مردادماه به ۲۱ روز در شهریور

ماه کاهش یافت.

به گزارش مهر،
تعداد شرکت های پذیرفته شده در پایان شهریورماه نیز ۴۲۸ مورد بوده

است.

بانک مرکزی می
افزاید: در پایان مردادماه شاخص کل قیمت سهام بورس تهران ۱۰ هزار

و ۴۷/۷۵۲ واحد، شاخص
مالی بورس تهران ۲۸ هزار و ۳۱/۳۱۵ واحد و شاخص صنعتی بورس ۸

هزار و ۲۰/۲۶۱ واحد
بود که درشهریورماه این شاخص ها به ترتیب به 10 هزار و

۴۵/۴۱۱ 
واحد،  26
هزار و ۸۳/۷۹۸ واحد و 8 هزار و ۶۵/۰۲۴ واحد رسید
.