علت اصلی افزایش قیمت جهانی نفت، فعالیت دلالان در بازار است

بر اساس تازه ترين
نظر سنجي پايگاه اينترنتي ام اس ان در خصوص علت افزايش قيمت نفت ، بيش از 46
درصد كاربران اين پايگاه ، گسترش فعاليتهاي سفته بازي و دلالي را مهمترين علت
افزايش قيمت نفت اعلام نمودند .

به گزارش خبرگزاري
فارس، پايگاه اينترنتي ام اس ان گزارش داد: در حالي كه قيمت جهاني نفت در آخرين
ساعات مبادلات نفتي روز جمعه در بازار نيويورك به رقم بي سابقه 10/67 دلار در هر
بشكه رسيد ، كارشناسان نفتي علل زيادي از جمله افزايش تقاضا از سوي چين و هند ،
افزايش تهديدات تروريستي در خاورميانه ، مشكلات پالايشگاهي در آمريكا و فعاليتهاي
سفته بازي و دلالي را از جمله مهمترين دلايل افزايش قيمت نفت ارزيابي مي كنند .
بر اساس اين گزارش، افزايش فعاليتهاي سفته بازي و دلالي در بازار نفت با كسب 46
درصد آرا مهمترين علت افزايش قيمت جهاني نفت ارزيابي شده است . پس از آن ، كمبود
عرضه نفت با 18 درصد آرا ، مشكلات پالايشگاهي در آمريكا با 17 درصد آرا ، افزايش
رشد اقتصادي جهان با 11 درصد آرا و جنگ عراق نيز با 9 درصد آرا در رتبه هاي بعدي
قرار گرفته‌اند .