عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی به ۳ سال زمان نیاز دارد


وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: آن چه در مجمع سازمان تجارت
جهاني تصويب شده، شروع مذاكره ايران با هيات منتخب آن سازمان براي تهيه سند مربوط
به الحاق ايران به

WTO

و توافق روي شرايط آن است.

طهماسب
مظاهري در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: اين كار به شرط اين كه سازماندهي كامل
و دقيق و مذاكره حرفه‌اي و مستمر انجام شود در يك برآورد تقريبي و در خصوص مدت زمان
لازم براي انجام مذاكرات و حصول توافق و تهيه سند نهايي به حدود ۳ سال زمان نياز
دارد.
وي اضافه كرد: حركت اخير، تصويب و توافق براي آغاز سلسله مذاكراتي بين ايران و
هياتي از شركاي ايران، براي رسيدن به يك پروتكل الحاقي و تعيين شرايط پيوستن ما به
WTO
است.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي ياد آور شد: اگر اين مذاكرات با شركاي تجاري
ايران، به شكلي دقيق و حرفه‌اي پيش برود و به جمع بندي و تصويب برسد، پس از نهايي
شدن سندها و تصويب در مجامع قانونگذاري ايران، كشور ما به سازرمان تجارت جهاني
خواهد پيوست.
وي افزود: پيوستن به اين سازمان در بردارنده اين پيام اصلي است كه واحدهاي توليدي
ايراني اعم از توليد كنندگان كالا و خدمات مي‌توانند متناسب با دانش فني و كيفيت
توليدات كالا و خدمات و قيمت تمام شده آنها، در يك رقابت سالم با رقباي هم رشته
خود، سهمي از بازار آن كالا (اعم از داخل ايران يا خارج كشور) را در اختيار بگيرند
و بازار كشورهاي عضو به روي آنها باز مي‌شود.
مظاهري خاطر نشان كرد: البته عكس اين موضوع نيز صادق است يعني در صورت عدم توان
توليد با كيفيت و قيمت مناسب و خدمات پس از فروش قابل قبول، نه تنها بازارهاي خارج
كشور را نمي‌توان به دست آورد، بلكه حتي بازارهاي داخل كشور هم به نفع توليد
كنندگان با كيفيت برتر و همچنين به نفع مصرف كنندگان آن كالا، از دست توليد كنندگان
داخلي و خارج مي‌شود و اين خصيصه اصلي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است كه هم حسن
آن است و هم عيب آن است.
وي افزود: مي‌توانيم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را يك فرصت مناسب براي سهم
گيري از بازارهاي داخلي و خارجي بدانيم.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: ايران مي‌تواند با پيش بردن برنامه‌هاي اصلاح
ساختار اقتصادي كه از مدتها پيش آغاز شده و بستر سازيهاي لازم براي آن، امكان بهره
برداري هر چه بيشتر از ورود به سازمان تجارت جهاني را فراهم سازد.
وي افزود: با توجه به دانش و هوش و استعدادهاي بالقوه ايرانيان، مي‌توانيم با
سازماندهي صحيح اين مذاكرات و با حرفه‌اي عمل كردن در اين خصوص، امكان پيوستن ايران
به سازمان تجارت جهاني و بهره برداري از صنايع را براي رشد و توسعه اقتصاد كشور و
بالا بردن سطح زندگي و درآمد سرانه ايرانيان فراهم نمود.
مظاهري اضافه كرد: آن چه امروز مهم است، سازماندهي صحيح و كامل و دقيق براي ورود به
مذاكرات سخت و نفس گير و طولاني به منظور حصول به يك سند الحاقي است كه اصول مهم در
سازمان تجارت جهاني را مد نظر بگيرد و در عين حال از توليد سرمايه گذاري در ايران
حمايت كند و خود موجب افزايش انگيزه سرمايه گذاران داخلي و خارجي به توليد و سرمايه
گذاري در ايران شود.
وي در پايان تاكيد كرد: اين كاري شدني است