عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد


درخواست پذيرش ايِران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. به گزارش خبرنگار ایران
بورس در پي بيست و يکبار رد درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني دقايقي
پيش اعلام شد بالاخره بيست و دومين درخواست ايران مورد موافقت مجمع اين سازمان قرار
گرفت
.

در
حدود نه سال از تسليم اولين درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني گذشته
و نزديک به پنج سال است که اين درخواست در دستور کار مجمع شوراي عمومي قرار دارد
اما مخالفت هايي که عمدتاً از سوي آمريکا بوده تا پيش از اين مانع از راه يابي
جمهوري اسلامي به اين سازمان شده بود
.