عرضه ۳/۲۷ درصد از سهام “پرمیت”؛ توسط کارگزاری بانک ملی

بيش از ۲۷ درصد از
سهام شركت پرميت در تاريخ ۱۷/ ۵ /۸۴ عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري
ايلنا ، شركت كارگزاري بانك ملي ايران به استناد نامه شماره ۶۶۰-۸۴ ن مورخ ۲۵ /۴/
۸۴ اعلام كرد كه شركت خدمات مديريت سرمايه‌‏گذاري مدار (سهامي خاص) قصد دارد تعداد
۶۴۱ هزار و ۶۹۷ سهم (معادل ۹/ ۸ درصد) از سهام شركت پرميت كه متعلق به شركت مديريت
سرمايه‌‏گذاري بانك ملي است و همچنين تعداد يك ميليون و ۳۲۷ هزار و ۷۹۷ سهم (معادل
۴/ ۱۸ درصد) از سهام اين شركت كه متعلق به شركت سرمايه‌‏گذاري بانك ملي ايران است
را عرضه كند.

بر اساس اين گزارش،
اين عرضه‌‏ها به صورت يكجا و نقد و در نماد ژعمده ، با قيمت پايه به ازاي هر سهم
مبلغ يك‌‏هزار و ۷۰۰ ريال، در تاريخ ۱۷ /۵ /۸۴ در تالار فرعي بورس اوراق بهادار
انجام خواهد شد.