عرضه 3/27 درصد از سهام “پرمیت”؛ توسط کارگزاری بانک ملی

بيش از 27 درصد از
سهام شركت پرميت در تاريخ 17/ 5 /84 عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري
ايلنا ، شركت كارگزاري بانك ملي ايران به استناد نامه شماره 660-84 ن مورخ 25 /4/
84 اعلام كرد كه شركت خدمات مديريت سرمايه‌‏گذاري مدار (سهامي خاص) قصد دارد تعداد
641 هزار و 697 سهم (معادل 9/ 8 درصد) از سهام شركت پرميت كه متعلق به شركت مديريت
سرمايه‌‏گذاري بانك ملي است و همچنين تعداد يك ميليون و 327 هزار و 797 سهم (معادل
4/ 18 درصد) از سهام اين شركت كه متعلق به شركت سرمايه‌‏گذاري بانك ملي ايران است
را عرضه كند.

بر اساس اين گزارش،
اين عرضه‌‏ها به صورت يكجا و نقد و در نماد ژعمده ، با قيمت پايه به ازاي هر سهم
مبلغ يك‌‏هزار و 700 ريال، در تاريخ 17 /5 /84 در تالار فرعي بورس اوراق بهادار
انجام خواهد شد.