عرضه کم تک محموله متانول بهای آن را افزایش داد

بهای متانول‌ در هفته منتهی به/
17 بهمن ماه/ در بازارهای کره، تایوان، جنوب شرقی آسیا، هند و اروپا اندکی افزایش
یافت که این مساله ناشی از کمبود عرضه تک محموله های این ماده عنوان شده است.
گزارش خبرنگارشانا به نقل از شرکت بازرگانی پتروشیمی حاکی است، بهای متانول در
بازار کره با 5 دلارافزایش در هرتن به 290 تا 295 دلار «سی اف آر» (تحویل در بندر
کشور خریدار) رسید.
بهای این ماده در جنوب شرقی آسیا سه دلار در هرتن افزایش یافت و به 273 تا 280 دلار
در هر تن "سی اف آر" رسیده است.
در بازار چین نیز بهای متانول ثابت بوده و با 250 تا 256 دلار در هر تن "سی اف آر"
داد و ستد شد که این رکود ناشی از تعطیلات لونار در چین بود.
گزارشات حاکی از آن است که با اتمام تعطیلات نیز قیمت متانول در چین افزایش نخواهد
یافت زیرا باتوجه به کسادی فصلی تمایل برای خرید در این بازار محدود است.
بر پایه این گزارش، در بازار هند نیز قیمت متانول با 5 دلار افزایش به 295 تا 305
دلار در هر تن "سی اف آر" رسیده است.
در مجموع انتظار می رود در هفته آینده قیمت متانول در بازار چین ثابت و در سایر
بازارهای آسیایی اندکی افزایش یابد.