عرضه سه بلوک سهام در تالارهای بورس

ايران بورس اعلام کرد
:طي معاملات روزهاي آتي سه بلوك عمدة سهام در تالارهاي بورس عرضه خواهد شد. به
گزارش مديريت نظارت بر بازار
٬
تعداد 000ر480ر11 سهم قند هگمتان كه معادل 76 درصد سهام اين شركت است در تاريخ 24
مهرماه به قيمت پايه هر سهم 000ر5 ريال عرضه مي‌شود. عرضه اين بلوك از سوي شركت
توسعه صنايع بهشهر انجام مي‌شود.

از سوي ديگر دو بلوك
99/49 و 17 درصدي شركت ايران پوپلين نيز به قيمت پايه هر سهم 800 ريال عرضه مي‌شود.
بلوك نخست شامل 234ر012ر49 سهم اين شركت است كه از سوي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي
عرضه و بلوك دوم نيز شامل 461ر582ر14 سهم است كه عرضه‌كنندة آن شركت مديريت
سرمايه‌گذاري بانك ملي است.