عرضه سه بلوک سهام در تالارهای بورس

ايران بورس اعلام کرد
:طي معاملات روزهاي آتي سه بلوك عمدة سهام در تالارهاي بورس عرضه خواهد شد. به
گزارش مديريت نظارت بر بازار
٬
تعداد ۰۰۰ر۴۸۰ر۱۱ سهم قند هگمتان كه معادل ۷۶ درصد سهام اين شركت است در تاريخ ۲۴
مهرماه به قيمت پايه هر سهم ۰۰۰ر۵ ريال عرضه مي‌شود. عرضه اين بلوك از سوي شركت
توسعه صنايع بهشهر انجام مي‌شود.

از سوي ديگر دو بلوك
۹۹/۴۹ و ۱۷ درصدي شركت ايران پوپلين نيز به قيمت پايه هر سهم ۸۰۰ ريال عرضه مي‌شود.
بلوك نخست شامل ۲۳۴ر۰۱۲ر۴۹ سهم اين شركت است كه از سوي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي
عرضه و بلوك دوم نيز شامل ۴۶۱ر۵۸۲ر۱۴ سهم است كه عرضه‌كنندة آن شركت مديريت
سرمايه‌گذاري بانك ملي است.