عرضه بلوکی 49.37 درصد از سهام شرکت«ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس»

عرضه بلوکی 49.37 درصد از سهام شرکت«ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس»

گروه توسعه ملی در نظر دارد، روز 11 بهمن سال 98، معادل با  49.37 درصد از سهام شرکت«ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» را اصالتا و به وکالت از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به صورت بلوکی، یکجا و نقدی از طریق بورس و اوراق بهادار تهران واگذار کند.

بر این اساس، 160 میلیون و 622 هزار و 238 سهم شرکت«ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» که معادل با 49.37 درصد از کل سهام شرکت است، به ارزش پایه هر سهم 70 هزار و 318 ریال واگذار خواهد شد؛ ارزش پایه کل سهام عرضه شده نیز معادل با 11 میلیون و 294 هزار و 635  میلیون ریال است. همچنین کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد کردن سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که معادل با 10 درصد از ارزش سهام مورد معامله را بر اساس قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از خریدار دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کند.