عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی امروز آغاز شد

بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران دراجرای بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم
توسعه و براساس مصوبه مجلس شورای اسلا‌می عرضه اوراق مشارکت با نرخ سود 5/15 درصد
را از امروز آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه
کارگران، مسکن، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، کارآفرین وپست بانک
ایران عاملان خرید و فروش و پرداخت سود اوراق تعیین شده‌اند.

این اوراق در قطعات یک میلیون ریال، دو میلیون ریال، پنج میلیون‌، ده میلیون ریال،
بیست میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال منتشر ودر اختیار عموم قرار خواهد گرفت .

بنابراین گزارش، این اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر است و دارنده آن مالک اوراق
شناخته خواهد شد.
بانک مرکزی مزایای خرید این اوراق مشارکت را به این شرح اعلام کرد:

بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران پرداخت اصل و سودهای علی الحساب متعلقه را در
سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می کند.

سود علی الحساب اوراق سالانه 15 و نیم درصد و معاف از مالیات است و پرداخت سود
علی‌الحساب هر سه ماه یکبار و به صورت روز شمار انجام خواهد شد.

تاریخ نخستین پرداخت سود، سه ماه پس از نخستین روز فروش در تاریخ 19 شهریور خواهد
بود.

این اوراق قابلیت بازخرید قبل از سررسید با احتساب سود روز شمار نزد بانکهای عامل
را دارد.

اوراق مشارکت از 19 شهریور تا پایان وقت اداری 23 شهریور در مقابل دریافت مبلغ اسمی
در شعب منتخب این بانکها عرضه می‌شود.