عبور بورس از ابهامات

امیر تقی‌خان تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی پارسینه: دو مولفه اصلی که در حال حاضر باید به آن توجه کرد یکی بحث سودآوری شرکت ‌هاست و دیگری   (P/E)  و ارزشی است که سهم‌ها به آن ارزش معامله می‌شوند دانست و افزود در سودآوری شرکت‌ها قطعا نرخ ارز و اقتصاد جهانی به خصوص قیمت کامودیتی‌ها را موثر می‌دانیم چراکه بازار ما عملا یک بازار کامودیتی محور است. در مقوله ارزش و موضوع پی بر‌ای هم باید به انتظارات و توقعات سرمایه گذاران در آینده توجه کرد که تحت تاثیر نرخ بهره و میزان نقدینگی است و باعث شکل گیری انتظارات می شود.

تقی‌خان تجریشی در مورد ارزش شرکت‌ها و (P/E)  آن‌ها خاطرنشان شد: یک عامل که بر قیمت سهم‌ها اثر گذار است انتظارات سرمایه گذاران است که در طی هفته‌های گذشته با شکل گیری این تصور که انتخاب یکی از نامزد‌ها باعث کاهش قیمت دلار می‌شود، بازار را نزولی کرده که این هم موقتی خواهد بود و با رفع ابهام روال منطقی تری طی خواهد شد. همچنین یکی از تهدید‌های بازار که طی هفته‌های اخیر مطرح شده بود افزایش نرخ بهره بود که خوشبختانه بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر موضوع منتفی شده و سایه این تهدید عملا مرتفع شده است. عامل دیگر نرخ ارز است که بحث‌های زیادی در مورد آن مطرح است و شاید تأثیر گذار‌ترین عامل بر نرخ ارز درایران و در حال حاضر، انتخابات ایالات متحده است که البته معتقدم در میان مدت تفاوت محسوسی را در برابری ریال و دلار شاهد نخواهیم بود و اگر هرکدام از نامزد‌ها انتخاب شوند اثر انتخاب آن‌ها بر قیمت ارز موقتی است و در واقع تعیین کننده قیمت ارز میزان کسری بودجه و تراز تجاری ما خواهد بود و نتیجتا به نظر می‌رسد از این ناحیه هم بازار با ریسکی مواجه نخواهد شد.

در مورد قیمت کامودیتی‌ها پیش بینی‌های موسسات معتبر نظیر گلدمن ساکس نشان دهنده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال جاری میلادی هستیم و روند بلند مدت قیمت کامودیتی‌ها را صعودی می‌دانند. همچنین برخی پیش بینی‌ها کاهش ایندکس دلار در کنار افزایش تقاضا در بازار‌های جهانی را مطرح کرده اند که خبر خوبی برای بازار ما محسوب می‌شود و قطعا بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر گذار خواهد بود.

رئیس هیات مدیره بورس تهران در جمع بندی پایانی با توجه به مطالب عنوان شده گفت:  بازار از لحاظ فاندامنتالی در وضع مناسبی قراردارد که نشانه‌هایی از آن را در گزارش‌های شش ماهه می‌بینیم و معتقدم که اثر آنرا در میان مدت خواهیم دید. همچنین عامل مهمی که عامل رشد بازار از ابتدای سال جاری بوده است بحث ورود پول است که تامردادماه شدت ورود بسیار بالا بود و بعد از مردادماه ما شاهد خروج نقدینگی به خصوص پول حقیقی‌ها بوده ایم. البته خرید‌های بسیاری از سوی حقوقی‌ها صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند حقیقی‌ها را به بازار دلگرم کرده و جریان پول حقیقی‌ها را به بازار مثبت نماید. به نظر می‌رسد مقدار زیادی از پول‌هایی که طی دوماه گذشته از بازار خارج شده در فیکس اینکام و حساب‌های کارگزاری‌ها پارک شده و به محض رفع شدن ابهامات سیاسی و نگرانی‌هایی مانند انتخابات ایالات متحده در قیمت‌های جذابی که این روز‌ها شاهدش هستیم مجددا به بازار وارد می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که بازار دیگر نه ریزشی صرف می‌شود و نه صعودی محض لذا انتظار داریم وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال ۹۹، ابتدا در طیف تدافعی تا ساید مثبت قرار داشته، و با ادامه روند‌های تاثیرگذار مثبت در محدوده رشدی قرار گیرد. آنچه که امروز برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است انتخاب سهم‌هایی با بنیان خوب و سودآور در قیمت‌های جذاب کنونی است.

امیر تقی‌خان تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی پارسینه: دومولفه اصلی که در حال حاضر باید به آن توجه کرد یکی بحث سودآوری شرکت ‌هاست و دیگری   (P/E)  و ارزشی است که سهم‌ها به آن ارزش معامله می‌شوند افزود در سودآوری شرکت‌ها قطعا نرخ ارز و اقتصاد جهانی به خصوص قیمت کامودیتی‌ها را موثر می‌دانیم چراکه بازار ما عملا یک بازار کامودیتی محور است. در مقوله ارزش و موضوع پی بر‌ای هم باید به انتظارات و توقعات سرمایه گذاران در آینده توجه کرد که تحت تاثیر نرخ بهره و میزان نقدینگی است و باعث شکل گیری انتظارات می شود.

تقی‌خان تجریشی در مورد ارزش شرکت‌ها و (P/E)  آن‌ها خاطرنشان شد: یک عامل که بر قیمت سهم‌ها اثر گذار است انتظارات سرمایه گذاران است که در طی هفته‌های گذشته با شکل گیری این تصور که انتخاب یکی از نامزد‌ها باعث کاهش قیمت دلار می‌شود، بازار را نزولی کرده که این هم موقتی خواهد بود و با رفع ابهام روال منطقی تری طی خواهد شد. همچنین یکی از تهدید‌های بازار که طی هفته‌های اخیر مطرح شده بود افزایش نرخ بهره بود که خوشبختانه بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر موضوع منتفی شده و سایه این تهدید عملا رفع شده است. عامل دیگر نرخ ارز است که بحث‌های زیادی در مورد آن مطرح است و شاید تأثیر گذار‌ترین عامل بر نرخ ارز درایران و در حال حاضر، انتخابات ایالات متحده است که البته معتقدم در میان مدت تفاوت محسوسی را در برابری ریال و دلار شاهد نخواهیم بود و اگر هرکدام از نامزد‌ها انتخاب شوند اثر انتخاب آن‌ها بر قیمت ارز موقتی است و در واقع تعیین کننده قیمت ارز میزان کسری بودجه و تراز تجاری ما خواهد بود و نتیجتا به نظر می‌رسد از این ناحیه هم بازار با ریسکی مواجه نخواهد شد.

در مورد قیمت کامودیتی‌ها پیش بینی‌های موسسات معتبر نظیر گلدمن ساکس نشان دهنده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال جاری میلادی هستیم و روند بلند مدت قیمت کامودیتی‌ها را صعودی می‌دانند. همچنین برخی پیش بینی‌ها کاهش ایندکس دلار در کنار افزایش تقاضا در بازار‌های جهانی را مطرح کرده اند که خبر خوبی برای بازار ما محسوب می‌شود و قطعا بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر گذار خواهد بود.

رئیس هیات مدیره بورس تهران در جمع بندی پایانی با توجه به مطالب عنوان شده گفت:  بازار از لحاظ فاندامنتالی در وضع مناسبی قراردارد که نشانه‌هایی از آن را در گزارش‌های شش ماهه می‌بینیم و معتقدم که اثر آنرا در میان مدت خواهیم دید. همچنین عامل مهمی که عامل رشد بازار از ابتدای سال جاری بوده است بحث ورود پول است که تامردادماه شدت ورود بسیار بالا بود و بعد از مردادماه ما شاهد خروج نقدینگی به خصوص پول حقیقی‌ها بوده ایم. البته خرید‌های بسیاری از سوی حقوقی‌ها صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند حقیقی‌ها را به بازار دلگرم کرده و جریان پول حقیقی‌ها را به بازار مثبت نماید. به نظر می‌رسد مقدار زیادی از پول‌هایی که طی دوماه گذشته از بازار خارج شده در فیکس اینکام و حساب‌های کارگزاری‌ها پارک شده و به محض رفع شدن ابهامات سیاسی و نگرانی‌هایی مانند انتخابات ایالات متحده در قیمت‌های جذابی که این روز‌ها شاهدش هستیم مجددا به بازار وارد می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که بازار دیگر نه ریزشی صرف می‌شود و نه صعودی محض لذا انتظار داریم وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال ۹۹، ابتدا در طیف تدافعی تا ساید مثبت قرار داشته، و با ادامه روند‌های تاثیرگذار مثبت در محدوده رشدی قرار گیرد. آنچه که امروز برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است انتخاب سهم‌هایی با بنیان خوب و سودآور در قیمت‌های جذاب کنونی است.