ظرف چند ماه آینده نرم افزار جدید بورس به صورت آزمایشی اجرا می شود

دبیر کل بورس اوراق بهادار گفت:
قرارداد نصب نرم افزار جدید بورس نهایی شده و ظرف چند ماه آینده نرم افزار جدید
معاملاتی بورس به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
علی صالح آبادی درگفت وگو با "مهر" درخصوص راه اندازی نرم افزارجدید معاملاتی
بورس،گفت : قرارداد نصب نرم افزاری متناسب با نیازهای بازارسرمایه نهایی شده وطرح
های مطالعاتی آن نیزازچندی پیش آغازگردیده است.
وی با بیان اینکه طرح های مطالعاتی مراحل پایانی خود را طی می کند،افزود: پس
ازاتمام این این طرح ها عملیات اجرایی بلافاصله آغازخواهد شد.
صالح آبادی با اشاره به نیاز بازار به نرم افزار به روز وجدید،خاطرنشان کرد: این
نرم افزارظرف چند ماه آینده در مرحله اول به طورآزمایشی اجرا ودر صورت مثبت بودن
نتیجه به سرعت جایگزین نرم افزارفعلی بازارخواهد شد.
دبیرکل بورس درپایان تاکید کرد: زمان نصب کامل نرم افزار به پیشرفت مراحل مختلف
بستگی دارد وامیدواریم با اجرایی شدن این طرح برخی ازمشکلات بازارحل شود.
به گزارش "مهر"محاسبه قیمتهای آغازین و پایانی دربیشتر بورس های دنیا به طور پیچیده
توسط یک موتور معاملاتی محاسبه می شود و درحال حاضر روش محاسبه قیمتها توسط میانگین
موزون جوابگوی بازارنیست و به روش جدیدی برای محاسبه شاخص مورد نیاز است که به شکل
دقیق تری تمایلات بازار را نشان دهد.
مسئولین بازار قصد دارند با خرید سیستم پیشرفته معاملاتی بورس از شرکت اروپایی
"آپوس یورو نکست" تغییراتی در برخی از اجزای معاملاتی بورس انجام دهند تا این سیستم
جوابگوی افزایش حجم مبادلات درسالهای آینده باشد.