ظرفیت تولید سیمان کشور 5 میلیون تن افزایش می‌یابد

معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با تمهیداتی که
در حال مذاکره و تفاهم آن هستیم ظرفیت تولید سیمان کشور ظرف شش ماه آینده 5 میلیون
تن افزایش خواهد یافت.

محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مذاکرات
وزارت بازرگانی و انجمن صنفی سیمان برای خروج سیمان از سبد حمایتی؛ اظهار داشت:
امیدواریم به یک نقطه اطمینان بخش برسیم که سیمان دوباره دچار مشکل نخواهد شد؛ در
این صورت تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی در این مورد که پروژه‌های جدید سیمان در صورت خروج سیمان از سبد زیان می‌کنند؛
خاطرنشان کرد: دراین مورد نیز به راه حلهای بینابینی رسیده‌ایم به این شکل که به
بخشی از تولیدات پروژههای جدید اجازه صادرات داده شود.