ظرفیت تولید برق ایران به 59 هزار مگاوات می رسد

موسسه "انرژی ریسرچ" پیش بینی کرد
ظرفیت تولید برق ایران طی 15 سال آینده به 59 هزار مگاوات افزایش یابد.
به گزارش مهر به نقل از انرژی ریسرچ، ظرفیت تولید برق ایران در سال جاری میلادی 42
هزار و 133 مگاوات است که نسبت به سال 2000 بیش از 11 هزار مگاوات افزایش نشان می
دهد.
بر اساس این گزارش، میزان مصرف برق در ایران سالانه 7 تا 8 درصد افزایش می یابد و
این کشور به منظور تامین تقاضای فزاینده برق، چندین پروژه بزرگ گرمایی و
هیدورالکتریک در حال اجرا دارد.
انرژی ریسرچ پیش بینی می کند ظرفیت تولید برق ایران طی پنج سال آینده با افزایش
قابل توجهی همراه باشد اما از آن پس رشد تولید برق ایران آهنگ آرام تری در پیش
خواهد گرفت.
بر این اساس، پیش بینی می شود ظرفیت تولید برق ایران از سطح فعلی 42 هزار مگاواتی،
در سال 2010 به 54 هزار مگاوات افزایش یابد که رشدی 28 درصدی نشان خواهد داد.
برپایه همین گزارش، ظرفیت تولید برق در ایران در فاصله سالهای 2010 تا 2015 فقط 2
درصد افزایش خواهد یافت و به 55 هزار و 500 مگاوات خواهد رسید.
همچنین انرژی ریسرچ پیش بینی می کند ظرفیت تولید برق ایران طی 15 سال آینده و تا
سال 2020 به 59 هزار مگاوات برسد.